Projekts ,,Apļi Eiropai”

 

 

2013.gada 15.janvārī ir uzsācis darbu Eiropas Komisijas īpašās programmas Daphne III 2011-2012 (EU Specific Programme Daphne III 2011-2012) projekts ,,Apļi Eiropai” (CIRCLES4EU) (turpmāk – projekts). Projekts turpināsies līdz 2014.gada nogalei.

Projekta ietvaros ir plānotas vairākas aktivitātes, kas saistītas ar „Atbildīguma un atbalsta apļu” metodes izmantošanu un iegūtās pieredzes izplatīšanu no Rietumeiropas (Nīderlande, Beļģija, Lielbritānija) uz Dienvideiropu (Spānija (Katalonija)) un Austrumeiropu (Latvija, Bulgārija).

Projekta īstenošanā ir iesaistītas 17 dažādas institūcijas un organizācijas, kas kopumā pārstāv deviņas Eiropas Savienības dalībvalstis – Beļģiju, Bulgāriju, Franciju, Īriju, Latviju, Angliju un Velsu, Nīderlandi, Spāniju (Kataloniju), Ungāriju un Čehiju.

,,Atbildīguma un atbalsta apļu” metodi pirmo reizi sāka praktizēt 1994.gadā Kanādā un šobrīd tā pilnvērtīgi ir ieviesta arī vairākās Eiropas Savienības valstīs – Anglijā un Velsā, Nīderlandē un Beļģijā.

,,Atbildīguma un atbalsta apļi” ir metode, kas nodrošina bīstamu dzimumnoziedznieku drošu integrāciju sabiedrībā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas, jo šai noziedznieku kategorijai ir sevišķi augsts jaunu vardarbīgu un/vai dzimumnoziegumu izdarīšanas risks.

Latviju projekta īstenošanā pārstāv trīs institūcijas – Valsts probācijas dienests, Latvijas Universitāte un Ieslodzījuma vietu pārvalde. Projekta ietvaros Latvijā Valsts probācijas dienesta paspārnē plānots izveidot trīs „Atbildīguma un atbalsta apļus”.

Valsts probācijas dienests, Valsts policija un Ieslodzījumu vietu pārvalde strādā, pamatojoties ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa normām, kas paredz samērā plašu darbības amplitūdu, tomēr, lai mazinātu atkārtotu noziegumu izdarīšanas iespējamību, svarīga ir sekmīga noziedznieku reintegrācija sabiedrībā pēc soda izciešanas. Pašlaik noziedznieki tiek uzraudzīti, notiek sociālās uzvedības korekcijas darbs attiecīgās institūcijas funkciju ietvaros, taču trūkst sociālā atbalsta un reintegrācijas pasākumu, kas mazinātu sociālo izolāciju, diskriminējošu attieksmi un kuri būtu izmantojami kā efektīvi noziedzības prevencijas papildus instrumenti, ko īsteno sabiedrība.

Šī metode īpaši nozīmīgu lomu piešķir piesaistītajiem brīvprātīgajiem, kuri pārstāv vietējo sabiedrību un kuru uzdevums ir palīdzēt dzimumnoziedzniekam uzsākt sociāli atbildīgu dzīvi, lai nebūtu vairs neviena upura. Brīvprātīgie strādā ne tikai ar dzimumnoziedznieku, bet aktīvi sadarbojas ar probācijas dienesta un policijas darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par attiecīgās personas uzraudzību sabiedrībā, kā arī sadarbojas ar garīgās veselības veicināšanas speciālistiem, vietējām pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un citām organizācijām un iestādēm, kuras saistībā ar saviem funkcionālajiem pienākumiem ir iesaistītas darbā vai saskaras ar bīstamiem dzimumnoziedzniekiem.

Darbu ar dzimumnoziedznieku, kurš atzīts par piemērotu ,,Atbildīguma un atbalsta apļiem” un pats paudis vēlmi šādā programmā iesaistīties, brīvprātīgie uzsāk jau ieslodzījuma vietā, palīdzot sagatavoties atbrīvošanai.  

Projekts ļaus attīstīt Latvijā brīvprātīgā darba tradīciju, kura līdz šim nav bijusi saistīta ar vietējās kopienas iesaistīšanu sabiedrības drošības jautājumu risināšanā šādā veidā un paplašinās alternatīva sociālā atbalsta praksi.

 

 

 

Satura autors ir Valsts probācijas dienests. Eiropas Komisija nav atbildīga par jebkādu informācijas iespējamu izmantošanu.

This Kick-Off seminar agenda has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of State Probation Service of Latvia and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission