Pārrunā Valsts probācijas dienesta un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sadarbību

08.09.2020. Valsts probācijas dienestā notika pirmā savtsarpējā tikšanās starp Valsts probācijas dienesta vadītāju Mihailu Papsujeviču un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju Jāni Ābeli.

Šī ir pirmā abu iestāzu vadītāju tikšanās kopš J.Ābeles stāšanās amatā un tās laikā tika pārrunātas esošās abu iestāžu sadarbības aktualitātes, kā arī iespējamie nākotnes sadarbības virzieni.