Publiskie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu Valsts probācijas dienesta pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā - https://www.eis.gov.lv . Šajā profilā tiek ievietota informācija par Valsts probācijas dienesta plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

Uzmanību! Piedāvājumus iepirkumos, kuros likums paredz piedāvājumu iesniegšanu elektroniski, var iesniegt tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēti lietotāji.  Informācija par reģistrēšanos pieejama šeit.

Informācija par izmaiņām iepirkumu norisē ar 2019. gada 1. janvāri pieejama šeit.