Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības vecākais referents-struktūrvienības vadītāja palīgs (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 

- pieredze darbā ar organizatoriska rakstura jautājumiem; 

- izpratne par probācijas jomu, iestādes pamatfunkcijām; 

- izpratne par lietišķo etiķeti; 

- laba latviešu valodas rakstu kultūra; 

- dokumentu pārvaldības prasmes; 

- prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei; 

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

- vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas. 

Galvenie darba pienākumi: 

- organizēt un koordinēt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, un nevalstiskajām organizācijām struktūrvienības darbības teritorijā; 

- uzturēt informatīvo saikni starp struktūrvienības nodarbinātajiem, citām institūcijām un privātpersonām; 

- piedalīties struktūrvienības attīstības un iekšējo plānošanas dokumentu izstrādē, sekot to ieviešanas gaitai; 

- sagatavot atskaites, apkopot informāciju; 

- atbilstoši kompetencei aktualizēt iekšējo mājas lapu; 

- pārzināt un koordinēt iekšējo un attiecīgajā teritorijā pieejamo resursu piesaisti probācijas klientu sekmīgai iekļaušanai sabiedrībā; 

- organizēt un koordinēt struktūrvienības vadītāja dienas kārtību un dokumentu apriti. 

Piedāvājam: 

- atalgojumu no EUR 835,00 līdz EUR 1100,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

- veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas; 

- iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, 

uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk); 

- darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 24.februārim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “Vecākais referents-struktūrvienības vadītāja palīgs Rīgā” jāiesniedz: - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

- nosūtot pa pastu - Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

- iesniedzot personīgi Lomonosovā ielā 9, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.