Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 2. nodaļas vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
pieredze darbā ar likumpārkāpējiem kriminālsodu izpildes jomā ne mazāk kā divi gadi;
izpratne par likumpārkāpēju uzvedības korekciju;
izpratne valsts pārvaldes jautājumos;
izpratne krimināltiesībās, kriminālprocesā, kriminālsodu izpildes un bērnu tiesību aizsardzības jomās;
izpratne par dienesta funkciju īstenošanu;
zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos;
labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
laba rakstu valoda, prasme skaidri, argumentēti un pārliecinoši izteikties mutvārdos un rakstītos tekstos;
prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
analītiska, radoša domāšana, novatorisms, iniciatīva, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas.

 

Darba pienākumi:

vadīt, organizēt un kontrolēt struktūrvienības nodaļas darbu, t.sk. vadīt struktūrvienības nodaļas administratīvo darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību, tiesiskumu;
sniegt praktisku un konsultatīvu atbalstu struktūrvienības nodaļas nodarbinātajiem;
uzraudzīt nosacīti notiesātas, nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no soda izciešanas atbrīvotas, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība;
sagatavot izvērtēšanas ziņojumus;
vadīt sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas;
organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi;
organizēt un vadīt izlīgumus;
apmeklēt supervīzijas;
pārzināt un piesaistīt resursus probācijas klientu iekļaušanai sabiedrībā.

 

Piedāvājam:

mēnešalgu no EUR 995,00 līdz EUR 1145,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
piemaksu 20% apmērā pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku;
veselības apdrošināšanas polisi no pirmās darba dienas;
iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk);
mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā;
darba vietu Rīgā, Liepājas ielā 3D.

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 15. maijam, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lvsadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu, kas ar norādi “Rīgas Rietumu reģiona TSV 2. nodaļas vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs” jāiesniedz: 

nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv;
nosūtot pa pastu - Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011;
iesniedzot personīgi Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstoši aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti.

Informējam, ka konkurss tiks organizēts trīs kārtās, no kurām pirmajā kārtā tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana, otrajā kārtā tiks veikta amatam nepieciešamo kompetenču pārbaude Novērtēšanas centrā, trešajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju zināšanu un profesionālās atbilstības.

Personāla atlases kārtas tiks organizētas Valsts probācijas dienestā, Rīgā.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka:

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011.