Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības ierēdņa amatu – Jūrmalas nodaļas probācijas speciālists/-e (2 vakances uz noteiktu, ierēdņa prombūtnes laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība, kas atbilst ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmenim;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos;
 • izpratne par kriminālsodu izpildes jautājumiem;
 • laba latviešu valodas runas un rakstu kultūra;
 • prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • ētiskums, orientācija uz klientu, analītiska domāšana, patstāvība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt kriminālsoda – piespiedu - darbs izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs - izpildi;
 • sagatavot atbilžu projektus uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;
 • piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs un pārstāvēt Dienestu tiesvedības procesos.

 

Mēs Jums piedāvājam:

 • mēnešalgu no EUR 835,00 līdz EUR 963,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • piemaksu 20% apmērā pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku;
 • atvaļinājuma pabalstu līdz 30% apmērā;
 • veselības apdrošināšanas polisi no pirmās darba dienas;
 • iespēju izjust gandarījumu, ko sniedz darbs, mainot likumpārkāpēju domāšanas veidu un dzīves vērtības;
 • iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk);
 • mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā;
 • darba vietu Jūrmalā, Ventspils šoseja 32.

 

Pretendentiem pieteikties līdz 2020.gada 3.augustam, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu, kas ar norādi “Jūrmalas nodaļas probācijas speciālists_PD” jāiesniedz:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu – Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019;
 • iesniedzot personīgi Lomonosova ielā 9-1, Rīgā.

 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021110 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstoši aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti.

Informējam, ka personāla atlase tiks organizēta divās kārtās, no kurām pirmajā kārtā tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana, otrajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju.

 

Personāla atlase tiks organizēta Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9-1, Rīgā.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019.