Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības ierēdņu amatiem – 4. nodaļas probācijas speciālists/-e (2 vakances uz nenoteiktu laiku, darbs ar bērniem un jauniešiem)

Prasības pretendentiem: 

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; 

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 

- pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem; 

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes; 

- izpratne par kriminālsodu izpildes jautājumiem; 

- zināšanas personības un attīstības, t.sk. vecumposmu psiholoģijā; 

- zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā; 

- zināšanas saskarsmes psiholoģijā; 

- laba latviešu valodas runas un rakstu kultūra; 

- prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; 

- zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos; 

- analītiska domāšana, orientācija uz klientu; 

- vēlamas krievu valodas zināšanas; 

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. 

 

Galvenie darba pienākumi (darbs ar bērniem un jauniešiem): 

- organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – un papildsodu – piespiedu darbs – izpildi; 

- organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; 

- organizēt un vadīt izlīgumus; 

- uzraudzīt nosacīti notiesātas, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotas, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība (ietver personas kontroli un sociālā atbalsta organizēšanu, lai novērstu atkārtotu likumpārkāpumu, tai skaitā apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā nakts laikā); 

- vadīt sociālās rehabilitācijas programmas; 

- sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā; 

- struktūrvienības vadītāja vai vecākā probācijas speciālista pārraudzībā sagatavot izvērtēšanas ziņojumus; 

- pārzināt struktūrvienības darbības teritorijā pieejamos un Valsts probācijas dienesta iekšējos, t.sk. brīvprātīgā darba veicēju, resursus un piesaistīt tos veiksmīgai probācijas klientu resocializācijai. 

 

Piedāvājam: 

- mēnešalgu no EUR 835,00 līdz EUR 976,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

- piemaksu 20% apmērā pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku; 

- veselības apdrošināšanas polisi no pirmās darba dienas; 

- iespēju izjust gandarījumu, ko sniedz darbs, mainot likumpārkāpēju domāšanas veidu un dzīves vērtības; 

- iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk); 

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas; 

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā; 

- darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9. 

 

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 22. janvārim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu, kas ar norādi “Rīgas Rietumu reģiona TSV 4. nodaļas probācijas speciālists” jāiesniedz: - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

- nosūtot pa pastu – Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

- iesniedzot personīgi Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

 

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstoši aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

 

Informējam, ka konkurss tiks organizēts divās kārtās, no kurām pirmajā kārtā tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana, otrajā kārtā tiks veikta amatam nepieciešamo kompetenču pārbaude Novērtēšanas centrā. 

 

Personāla atlase tiks organizēta Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.