Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas probācijas speciālists/-e (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; 

- augstākā akadēmiskā izglītība, kas atbilst ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmenim; 

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes; 

- zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos; 

- izpratne par kriminālsodu izpildes jautājumiem; 

- laba latviešu valodas runas un rakstu kultūra; 

- prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; 

- ētiskums, orientācija uz klientu, analītiska domāšana, patstāvība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu; 

- vēlamas krievu valodas zināšanas; 

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. 

Galvenie darba pienākumi: 

- organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; 

- kontrolēt piespiedu un sabiedriskā darba izpildi, veikt pārbaudes darba vietās, kur tiek nodarbināti notiesātie; 

- savas kompetences ietvaros sagatavot iesniegumus tiesai un pārstāvēt Valsts probācijas dienestu tiesā. 

Piedāvājam: 

- mēnešalgu no EUR 798,00 līdz EUR 875,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

- piemaksu 20 % apmērā pie mēnešalgas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku; 

- veselības apdrošināšanas polisi no pirmās darba dienas; 

- iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk); 

- mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas; 

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā; 

- darba vietu Jūrmalā. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 16. novembrim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu, kas ar norādi “Rīgas Rietumu reģiona TSV Jūrmalas nodaļas probācijas speciālists” jāiesniedz: - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

- nosūtot pa pastu – Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

- iesniedzot personīgi Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstoši aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Informējam, ka personāla atlase tiks organizēta divās kārtās, no kurām pirmajā kārtā tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana, otrajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju. 

Personāla atlases II kārta tiks organizēta Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.