Sabiedriskais darbs nepilngadīgajiem

Sabiedriskais darbs nepilngadīgajiem kā viens no audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem Latvijā tika ieviests ar 2002. gada 31. oktobra likumu ,,Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", kas stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī. Šo audzinoša rakstura piespiedu līdzekli var piemērot tikai tiesa vai rajona (pilsētas) tiesnesis vienpersoniski, personām, kuras ir sasniegušas 11 gadu vecumu uz laiku no 10 līdz 40 stundām. No 2005. gada 7. aprīļa sabiedriskā darba izpildi nepilngadīgajiem organizē Valsts probācijas dienests.

Organizējot sabiedriskā darba izpildi, ņem vērā bērnu vecumu, izglītību, prasmes un iemaņas. Bērni tiek nodarbināti vieglos, viņu veselībai nekaitīgos darbos, piemēram, skolas teritorijas uzkopšana un labiekārtošana, malkas kraušana, palīgdarbi bibliotēkā un skolas virtuvē, telpu dekoru izgatavošana un telpu dekorēšana, palīgdarbi pie semināru organizēšanas.

Šobrīd  tas ir vienīgais reālais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, ar kura palīdzību iespējams sasniegt  likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" noteiktos mērķus - sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanu un nostiprināšanu bērnā, bērna orientāciju uz atturēšanos no pretlikumīgām darbībām, bērna ar sociālās uzvedības novirzēm reintegrāciju sabiedrībā.