Sabiedriskā darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā