Saldū un Rēzeknē notiks semināri - diskusijas “Valsts probācijas dienesta īstenojamā funkcija kriminālsoda – piespiedu darbs – 10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas”

Valsts probācijas dienests (VPD) sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru projekta Nr.JUST/2013/JPEN/AG/4548 “European Observatory on Alternatives to Imprisonment” ietvaros 2016.gada 2.jūnijā  un 9.jūnijā organizēja semināru - diskusiju “Valsts probācijas dienesta īstenojamā funkcija kriminālsoda – piespiedu darbs – 10 gadu šķērzgriezumā – izaicinājumi un iespējas”, kurā piedalījās un pieredzē dalījās Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales reģiona tiesneši, prokurori, Valsts probācijas dienesta un piespiedu darba darba devēju pārstāvji.

Seminārs - diskusija “Valsts probācijas dienesta īstenojamā funkcija kriminālsoda – piespiedu darbs – 10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas” Rēzeknē

Pasākumā profesionāļi dalījās informācijā par labo praksi, tika pārrunāta kriminālsoda – piespiedu darbs vēsturiskā retrospektīva, soda piemērošanas un efektivitātes aspekti soda piemērotāju ieskatā; piespiedu darba izpildes organizēšanas prakses analīze un nākotnes iespējas un izaicinājumi.

Seminārs – diskusija 2016.gada 2.jūnijā notika Saldū, Lielā ielā 3, Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra “Šķūnis” telpās, savukārt 2016.gada 9.jūnijā  - Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknes novada domes Lielajā zālē, no plkst.9.30 – 16.30.