Ar 2019.gada 1.janvāri stājušās spēkā Valsts probācijas dienesta (turpmāk - Dienests) strukturālās izmaiņas. Strukturālo izmaiņu ietvaros Dienestā līdzšinējo 28 teritoriālo struktūrvienību vietā ir izveidotas sešas teritoriālās struktūrvienības – Kurzemes reģiona, Latgales reģiona, Vidzemes reģiona, Zemgales reģiona, Rīgas Austrumu reģiona un Rīgas Rietumu reģiona teritoriālā struktūrvienība. Katras reģiona teritoriālās struktūrvienības sastāvā ir iekļautas attiecīgā reģiona nodaļas, nosakot to darbības teritorijas Dienesta funkciju izpildes nodrošināšanai.

Jaunā Dienesta struktūra paredz, ka katrā reģiona teritoriālajā struktūrvienībā tiek nodrošināta vienota korespondences (dokumentu) aprite, t.i. visa saņemtā un nosūtāmā korespondence tiek reģistrēta reģiona lietvedībā, neatkarīgi no tā, kurai reģiona teritoriālās struktūrvienības nodaļai tā tiek adresēta.             

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu informācijas un dokumentu saņemšanu Dienesta reģionu teritoriālajās struktūrvienībās (t.sk. prokurora priekšrakstu par sodu, prokurora lēmumu vai tiesas nolēmumu, pieprasījumu sagatavot izvērtēšanas ziņojumu vai organizēt izlīgumu),  lūdzam, turpmāk, nosūtot dokumentus pēc piekritības,  izmantot Dienesta reģiona oficiālo e-pasta adresi vai oficiālo e-adresi:

Reģiona teritoriālās struktūrvienības nosaukums Reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītāja vārds, uzvārds Adrese Oficiālais Oficiālā
      e-pasts e-adrese
Kurzemes reģiona TSV Līga Jaunskunga Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401 kurzeme@vpd.gov.lv  VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS: KURZEMES REĢIONA TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
Latgales reģiona TSV Iveta Vilcāne Lāčplēša iela 41, Daugavpils, LV-5401 latgale@vpd.gov.lv  VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS: LATGALES REĢIONA TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
Vidzemes reģiona TSV Monika Miglāne Meža iela 7, Valmiera, LV-4201 vidzeme@vpd.gov.lv  VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS: VIDZEMES REĢIONA TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
Zemgales reģiona TSV Olga Dobroserdova Dobeles iela 62a, Jelgava, LV-3001 zemgale@vpd.gov.lv  VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS: ZEMGALES REĢIONA TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
Rīgas Austrumu reģiona TSV Andris Barkāns Lomonosova iela 9, Rīgā, LV-1019 riga@vpd.gov.lv VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS: RĪGAS AUSTRUMU REĢIONA TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
Rīgas Rietumu reģiona TSV Ilzīte Duļbinska Liepājas iela 3D, Rīga, LV-1002 riga@vpd.gov.lv VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS: RĪGAS RIETUMU REĢIONA TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA

 

Dienesta administrācijas oficiālā e-pasta adrese vpd@vpd.gov.lvun oficiālā e-adrese VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS paliek nemainīgas.

Plašāka Dienesta administrācijas, centrālā aparāta departamentu, reģionu un to nodaļu kontaktinformācija