TIEŠRAIDE 21.11.2018.: konference “Starpinstitucionālā sadarbība: dzimumnoziedznieks”

Konference  “Starpinstitucionālā sadarbība: dzimumnoziedznieks”  2018.gada 21.novembris 

Tiešraides visas dienas garumā skatāmas: https://ej.uz/youtube-sps-latvia

Mērķis: veicināt starpinstitucionālas sadarbības pasākumu attīstību darbā ar likumpārkāpējiem un paplašināt redzesloku dažādu nozaru speciālistiem par seksuālās vardarbības problemātiku Latvijā, kā arī jaunu noziegumu prevencijas risinājumiem 

Vieta: viesnīca “Radisson Blu Daugava”, Kuģu iela 24, Rīga 

Dalībnieku skaits: 150 personas 

Moderators: Daina Vanaga, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” Mācību sistēmas pilnveidošanas bloka vadītāja 

Programma 

08:30 Reģistrācija 

 

09:00 Konferences atklāšana un svinīgās uzrunas 

* Ilona Spure, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece 

* Mihails Papsujevičs, Valsts probācijas dienesta vadītājs 

* Ints Ķuzis, Valsts policijas priekšnieks 

* Liena Krūmiņa, nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes priekšsēdētāja 

 

9:20 Eiropas perspektīva par darbu ar dzimumnoziedzniekiem 

* Willem van der Brugge, Eiropas Probācijas konfederācijas ģenerālsekretārs (Nīderlande) 

9:30 Starpinstitūciju sanāksmes Latvijā sabiedrības aizsardzībai no bīstamiem noziedzniekiem: pārskats par līdzšinējo praksi un skatiens nākotnē 

* Jānis Zārdiņš, Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vadītājs, starpinstitucionālās sadarbības pasākumu nacionālais koordinators 

* Valdis Groza, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas priekšnieks 

* Iveta Štrausa, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšnieces vietniece 

 

10:15 Starpinstitucionālās sadarbības labā prakse Džērsijā 

* Mike Cutland, Džērsijas Probācijas dienesta vadītāja vietnieks un vadošais speciālists darbam ar dzimumnoziedzniekiem (Džērsija, Kanāla salas) 

 

11:15 Seksuālais varmāka mūsu vidū: izaicinājumi un risinājumi 

* Audrey Alards, Probācijas dienesta Atbildīguma un atbalsta apļu koordinatore, Eiropas Probācijas konfederācijas Darba ar dzimumnoziedzniekiem ekspertu grupas priekšsēdētāja (Nīderlande) 

 

12:00 Seksuālās vardarbības prevencija: starpinstitucionālā sadarbība 

* Kieran McCartan, Bristoles Universitātes kriminoloģijas profesors (Lielbritānija) 

 

14:00 Tematiskās grupās: 

1. Pašvaldību loma starpinstitucionālajā sadarbībā 

* Jānis Zārdiņš, Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vadītājs, starpinstitucionālās sadarbības pasākumu nacionālais koordinators 

* Valdis Groza, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas priekšnieks 

* Iveta Štrausa, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšnieces vietniece 

Ja šobrīd jau esat aktīvi iesaistīts/a starpinstitūciju sanāksmēs sabiedrības aizsardzībai no bīstamiem noziedzniekiem, kuras organizē Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija, vai arī strādājat pašvaldībā, tad šī tematiskā grupa varētu būt jums ļoti piemērota. Tās ietvaros tiks diskutēts par intensīvāku pašvaldību speciālistu iesaisti šajās starpinstitūciju sanāksmēs. 

2. Seksuālās vardarbības upuris: rehabilitācija 

* Laila Balode, nodibinājuma “Centrs Dardedze” Konsultāciju daļas vadītāja 

* Laura Ceļmale, nodibinājuma “Centrs Dardedze” juriste un projektu vadītāja 

Ja jūs interesē seksuālās vardarbības ietekme uz upuri un viņa ģimeni, kāda palīdzība šādās situācijās ir pieejama un kā to saņemt, kā strādā krīžu centri un kā praksē notiek 

seksuālās vardarbības upura rehabilitācija, ar kādiem izaicinājumiem šīs nozares speciālisti ikdienā saskaras, tad šī ir jūsu tematiskā grupa. 

 

3. Pornogrāfija un mūsu bērni 

* Andris Šillers, Latvijas Drošāka interneta centra Ziņojumu līnijas koordinators 

* Iveta Ķelle, biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par pornogrāfiju, tās izplatību un pieejamību Latvijā, cik populāra tā ir starp mūsu bērniem, kādā vecumā bērni to sāk skatīties, kā tas viņus ietekmē, kā bērnus no šādiem materiāliem aizsargāt, kas ir veselīga seksuālā attīstība un kā to sekmēt, tad šī ir jūsu tematiskā grupa. 

 

4. Dzimumnoziedznieku sociālās uzvedības korekcijas programmas 

* Sanita Jakuševa, Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā referente, Dzimumnoziedznieku probācijas programmu direktore 

* Evija Burkovska, Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā eksperte 

Ja par šīm programmām esat dzirdējuši un beidzot vēlaties noskaidrot, kas tas tāds ir, kā tiek organizēts šo programmu darbs, kādi dzimumnoziedznieki tajās piedalās, kāds ir programmas saturs, ar kādām metodēm programmu vadītāji strādā un ar kādiem izaicinājumiem ikdienā saskaras, tad šī ir jūsu iespēja. Tematiskā grupa nav piemērota speciālistiem ar priekšzināšanām par dzimumnoziedznieku sociālās uzvedības korekcijas programmām Valsts probācijas dienestā vai ieslodzījuma vietās, jo viņi diez vai uzzinās kaut ko jaunu. 

 

5. Brīvprātīgā darba programma “Atbildīguma un atbalsta apļi” 

* Jānis Nicmanis, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Klientu ģimenes saišu stiprināšanas un brīvprātīgā darba attīstības bloka vadītājs 

* Kristiāna Lapiņa, Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā referente 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba programmu, kura orientēta uz dzimumnoziegumus izdarījušu personu drošu reintegrāciju sabiedrībā, kā tiek atlasīti un sagatavoti brīvprātīgie, paši dzimumnoziedznieki, kā tiek organizēta viņu sadarbība, tad šī jums būs ļoti interesanta tematiskā grupa. Iespējams, tās noslēgumā nolemsiet pats/i pieteikties par brīvprātīgo “Atbildīguma un atbalsta apļiem”. 

 

16:00 Nozieguma upuru interešu ievērošana, strādājot ar likumpārkāpējiem 

* Imants Jurevičius, Valsts probācijas dienesta projekta vadītājs, Eiropas Probācijas konfederācijas viceprezidents 

* Laila Balode, nodibinājuma “Centrs Dardedze” Konsultāciju daļas vadītāja 

 

16:30 No projektiem uz reformām: starpinstitucionālā sadarbība sekmīgai likumpārkāpēju integrācijai drošākas sabiedrības vārdā. 

* Māris Luste, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” vadītājs 

 

16:45 Konferences kopsavilkums un noslēgums 

* Daina Vanaga, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” Mācību sistēmas pilnveidošanas bloka vadītāja, konferences moderatore