Tieslietu ministrs apmeklē VPD Valkas nodaļu un apspriež izaicinājumus un aktuālās tendences probācijas darbā


Ceturtdien, 7.novembrī, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns reģionālās vizītes ietvaros, Valkā apmeklēja Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valkas nodaļu (VPD Valkas nodaļu).

Apmeklējuma laikā tieslietu ministrs tika iepazīstināts ar VPD Valkas nodaļas darba ikdienu, izaicinājumiem un panākumiem. Tika pārrunāti izaicinājumi VPD Valkas nodaļas darbā, kas saistīti ar nodaļas atrašanos tuvu Igaunijas robežai, veiksmīgā izlīguma procesu organizēšanas un probācijas programmu īstenošanas praksi. Tikšanās laikā tieslietu ministrs tika iepazīstināts arī ar plāniem pārveidot VPD Valkas nodaļas telpas, atbilstoši droša biroja standartam, kas nozīme, ka darbiniekiem, tiekoties ar probācijas klientiem, darba vide būs drošāka, kā arī tiks nodrošināts privātums, kas veicinās probācijas speciālista un klienta savstarpējo sadarbību.

Apspriežot aktuālās tendences VPD darbā, tikšanās laikā tieslietu ministrs un probācijas speciālisti bija vienisprātis, cik svarīga ir kompleksa pieeja risku izvērtēšanai darbā ar probācijas klientiem. Tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja paveikto darbu un uzsvēra, ka īpaša nozīme ir turpināt un veicināt efektīvu starpinstitucionālo sadarbību starp policijas iestāžu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, iesaistot arī pašvaldību sociālos dienestus un bāriņtiesas.