Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana Valsts probācijas dienestā

Papīra formā: 1) nosūtot pa pastu uz adresi Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019; 2) iesniedzot klātienē Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019. 

Elektroniski: 1) uz e-pastu trauksme@vpd.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Mutvārdos: ierodoties klātienē Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanai jāizmanto Valsts probācijas dienesta izstrādāto ziņojuma veidlapu vai trauksmes cēlēju kontaktpunkta izstrādāto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. 

 

Valsts probācijas dienesta kontaktpersonas trauksmes celšanas jomā: 

· Olga Tupīte - Valsts probācijas dienesta Biroja vadītāja, tālr.67021123, 26137558, e-pasts: olga.tupite@vpd.gov.lv, Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019; 

· Līga Āboliņa – Valsts probācijas dienesta vadītāja palīdze, tālr.67021138, e-pasts: liga.abolina@vpd.gov.lv, Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019; 

· Sanita Silarāja-Liepiņa – Valsts probācijas dienesta Biroja vadošā eksperte dokumentu pārvaldības jomā, tālr.67021126, e-pasts: sanita.silaraja-liepina@vpd.gov.lv, Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019.

Trauksmes cēlēju kontaktpunkta ziņojuma veidlapa un vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās atrodama šeit.