Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēji, kas ir starpnieki izlīgumā

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Sertifikāta numurs Sertifikāta derīguma termiņš
1 Andra Akmentiņa 9014-5-05/11 03.02.2017. līdz 01.03.2019.
2 Andra Dalbiņa 9014-5-05/14 26.05.2017. līdz 25.05.2019.
3 Antra Bufala 9014-5-05/20 07.10.2018. līdz 06.10.2020.
4 Daiga  Strazda 9014-5-05/13 10.05.2017. līdz 09.05.2019.
5 Ieva Ruka 9014-5-05/12 31.03.2017. līdz 30.03.2019.
6 Laila Škoba 9014-5-05/19 24.09.2018. līdz 23.09.2020.
7 Sandra Dukāte 9014-5-05/16 03.09.2017. līdz 02.09.2019.
8 Marika Uškāne 9014-5-05/15 26.05.2017. līdz 25.05.2019.
9 Līga  Feldmane 9014-5-05/17 30.08.2017. līdz 29.08.2019.
10 Inese  Kaulakane 9014-5-05/18 10.08.2018. līdz 09.08.2020.
11 Andris Bite 9014-5-05/21 19.10.2018. līdz 18.10.2020.
12 Anita Debeļska 9014-5-05/22 19.10.2018. līdz 18.10.2020.
13 Solvita  Lazdāne 9014-5-05/23 29.10.2018. līdz 28.10.2020.
14 Sigita Amstere 9014-5-05/24 29.10.2018. līdz 28.10.2020.
15 Liene Klišāne 9014-5-05/25 30.10.2018. līdz 29.10.2020.
16 Uva Segliņa 9014-5-05/26 03.12.2018.līdz 02.12.2020.
17 Inga Vīksne 9014-5-05/27 03.12.2018.līdz 02.12.2020.
18 Elvis Dibaņins 9014-5-05/28 03.12.2018.līdz 02.12.2020.
19 Evija Kļave 9014-5-05/29 03.12.2018.līdz 02.12.2020.
20 Ērika Pulkstene 9014-5-05/30 19.12.2018.līdz 18.12.2020.