Valsts probācijas dienesta eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem par elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanu un attīstīšanu

Ukainas tieslietu sektora pārstāvju delegācijas vizīte

Šonedēļ, 11. - 15. novembrī pieredzes pārņemšanas vizītē Latviju apmeklēja Ukainas tieslietu nozares pārstāvju delegācija, kuras sastāvā bija Ukrainas tieslietu ministra vietnieks Vitālijs Vasiļuks (Vitalii Vasylyk), Ukrainas Probācijas centra vadītājs Oļegs Jančuks (Oleg Yanchuk), augsta līmeņa eksperti no Ukrainas tieslietu ministrijas, tiesām, prokuratūras, Juridiskās palīdzības centra.

Ukrainas delegācijas vizītes mērķis ir izzināt Latvijas pieredzi notiesāto elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanā un īstenošanā.  

Vizītes ietvaros Ukrainas delegācija apmeklēja Tieslietu ministriju, kur tikās ar Latvijas tieslietu ministru Jāni Bordānu un Tieslietu ministrijas pārstāvjiem. Tikšanās laikā Ukrainas delegācija tika iepazīstināta ar Latvijas pieredzi, transformējot kriminālsodu izpildi, izveidojot probācijas dienestu un attīstot sabiedrībā izciešamos sodus, t.sk. elektronisko uzraudzību. 

Ukrainas delegācijas apmeklējums Latvijā ir cieši saistīts ar viņu plāniem attīstīt elektroniskās uzraudzības sistēmu Ukrainā, līdz ar to viņu apmeklējuma laikā Valsts probācijas dienestā vislielākā uzmanība tika pievērsta tieši Latvijas pieredzei notiesāto elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanā un īstenošanā.

Sarunu laikā Valsts probācijas dienesta centrālajā aprātā tika pārrunātas vairākas nozīmīgas tēmas, kas skar elektroniskās uzraudzības sistēmu:

uzraudzības funkcija, kā elektroniskās uzraudzības pamats;

klientu lietu vadības specifika;

izvērtēšanas ziņojumi par personām, kas pretendē uz pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma ar elektronisko uzraudzību;

starpinstitūciju sadarbība;

elektroniskās uzraudzības sitēmas uzturēšana.

 

Lai iepazītu Valsts probācijas dienesta ikdienas darbu, delegācija apmeklēja Rīgas Austrumu reģiona teritoriālo struktūrvienību. Struktūrvienības vadītājs Andris Barkāns iepazīstināja ar droša biroja standartam atbilstošām telpām, kas paredzētas pārrunām ar probācijas klientiem, kā arī skaidroja izaicinājumus, ar kuriem saskarās viņa vadītā Valsts probācijas dienesta lielākā struktūrvienība.

Vizītes ietvaros Ukrainas delegācija apmeklēja arī Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma Atkarīgo centru.

 

Papildu informācija:

Š.g. 16. oktobrī tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Ukrainas tieslietu ministrs Deniss Maļjuska (Denys Maliuska) parakstīja saprašanās memorandu, ar mērķi veicināt abu valstu sadarbību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības, tiesiskās izpratnes un tiesas pieejamības, penitenciārās sistēmas un probācijas, tiesas spriedumu izpildes, kriminālistikas ekspertīzes, korupcijas novēršanas un apkarošanas, tostarp patieso labuma guvēju atklātības nodrošināšanas, elektronisko reģistru un e-uzticamības pakalpojumu izstādes, jauno tehnoloģiju ieviešanas, kā arī alternatīvo strīdu risināšanas jomās.

Memoranda parakstīšana norisinājās Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska (Volodymyr Zelenskyy) oficiālās vizītes Latvijā ietvaros.