Valsts probācijas dienesta struktūrvienības, kas atrodas Daugavas labajā krastā, turpmāk strādās vienuviet – īpaši pielāgotās telpās Lomonosova ielā 9

VPD Centrālā aparāta jauno telpu atklāšanas pasākums

Šodien, 12. jūnijā, notika svinīgais Valsts probācijas dienesta (turpmāk - VPD) centrālā aparāta telpu atklāšanas pasākums. „Valsts nekustamo īpašumu” (turpmāk – VNĪ) atjaunotajās telpās Rīgā, Lomonosova ielā 9, kur šobrīd atrodas Rīgas Austrumu reģiona teritoriālā struktūrvienība, elektroniskās uzraudzības centrs un arhīvs, no telpām Dzirnavu ielā pārcēlušies arī 68 administrācijas darbinieki. Atjaunotajā ēkā strādā vairāk nekā 160 probācijas dienesta darbinieki.

„Tagad iestādes, kas atrodas Daugavas labajā krastā, strādās vienuviet –īpaši probācijas darba specifikai piemērotās telpās,” stāsta VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Ēkas 1., 3. un 4. stāvā tika veikti atjaunošanas darbi un iekštelpu pārplānošana, ierīkotas konferenču un nodarbināto atpūtas telpas, nomainīti iekšējie inženiertīkli, izbūvētas drošības sistēmas, atsevišķas telpas aprīkotas ar gaisa kondicionēšanas iekārtām, uzcelts arī arhīvs, palīgtelpas, labierīcības un dušas telpas. Būvdarbus veica PS „AKN”. Projekta izmaksas ir nepilni 500 000 eiro bez PVN.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Atbilstoša darba vide ir būtisks priekšnosacījums gan darbinieku, gan klientu apmierinātībai, gan arī efektīvai virzībai uz veiksmīgu darba rezultātu, lai sasniegtu iestādes galveno mērķi – mazināt atkārtotu noziedzības risku, veicinot probācijas klientu iekļaušanos sabiedrībā. Jaunās telpas un modernais aprīkojums ir ieguldījums Valsts probācijas dienesta darba efektivitātes paaugstināšanā, kā arī finanšu resursu ietaupīšanā ilgtermiņā.”

„Kopā ar klientu esam radījuši probācijas dienesta darba specifikai pielāgotu vidi, vienlaikus domājot par darba efektivitātes palielināšanu, sadarbības veicināšanu un informācijas apmaiņu nodarbināto vidū. Strādājam, lai panāktu, ka ilgtermiņā visas valsts sektora iestādes varētu atrasties īpaši tām pielāgotās, ilgtspējīgi pārvaldītās un efektīvi apsaimniekotās telpās,” stāsta VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

„Pārceļot VPD administrāciju uz jaunajām telpām Lomonosova ielā 9, ir radušies vairāki ieguvumi. Jaunās telpas ir īpaši piemērotas VPD vajadzībām, ir pieejamas telpas sanāksmju un mācību rīkošanai, kā arī izveidota atpūtas telpa. Tās ir modernas, izbūvēta nepieciešamā inženiertīklu infrastruktūra, turklāt pārvākšanās ļaus ilgtermiņā ietaupīt apsaimniekošanas un ekspluatācijas izdevumus,” norāda Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs.

Telpas Lomonosova ielā 2016. gada nogalē atbrīvoja Valsts ieņēmumu dienests, kas pārcēlās uz biroja kompleksu Talejas ielā 1. Drīz vien tika sākta to pielāgošana VPD centrālā aparāta vajadzībām. 2018. gada vasarā tika noslēgts līgums ar projektētāju SIA „MKM Engineering” un veikti projektēšanas darbi. Pērnā gada nogalē tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu un nepilnu piecu mēnešu laikā telpas tika pielāgotas VPD vajadzībām.