Valsts probācijas dienests Juridiskā departamenta juriskonsults/-e (1 vakance uz noteiktu, ierēdņa prombūtnes laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju;
 • darba pieredze juriskonsulta vai jurista amatā;
 • zināšanas un pieredze normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un saskaņošanas procesā, t.sk. zināšanas par ārējo un iekšējo normatīvo tiesību aktu izstrādāšanas vispārīgajām un speciālajām prasībām un juridiskās tehnikas principiem;
 • zināšanas un pieredze līgumu projektu sagatavošanā;
 • zināšanas administratīvo aktu izstrādē un ar tiesvedību saistītos jautājumos;
 • zināšanas fizisko personas datu apstrādes jautājumos;
 • augsta precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • labas komunikācijas prasmes, analītiska domāšana;
 • teicama latviešu valodas rakstu kultūra;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • vēlamas angļu valodas zināšanas.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt dienestam nepieciešamo likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektus;
 • izstrādāt līgumu projektus (privāttiesību un publisko tiesību jomā);
 • sagatavot dienesta administratīvo aktu projektus;
 • dienesta vadītāja uzdevumā pārstāvēt dienesta intereses tiesās;
 • sagatavot atbilžu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem.

 

Mēs Jums piedāvājam:

 • iespēju iegūt pieredzi valsts pārvaldē, dinamisku darbu un draudzīgu kolektīvu;
 • mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • mēnešalgu no EUR 835,00 līdz EUR 1152,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas;
 • atvaļinājuma pabalstu līdz 30% apmērā;
 • papildatvaļinājuma dienas;
 • var tikt noteiktas piemaksas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu;
 • iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk);
 • Iespēju piemērot attālināta darba režīmu;
 • darba vietu Lomonosova ielā 9 - 1, Rīgā.

 

Pretendentiem pieteikties līdz 2020.gada 21.septembrim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu, kas ar norādi “Juriskonsults” jāiesniedz:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu – Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019;
 • iesniedzot personīgi Lomonosova ielā 9-1, Rīgā.

 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021110 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstoši aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka personāla atlase tiks organizēta divās kārtās, no kurām pirmajā kārtā tiks veikta iesniegto dokumentu izvērtēšana, otrajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz interviju un testu - profesionālo zināšanu pārbaudei.

Personāla atlase tiks organizēta Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9-1, Rīgā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019.