VPD apmeklē Azerbaidžānas probācijas dienesta vadītājs

Azerbaidžānas probācijas dienesta vadītāja vizīte VPD

Lai iepazītu Latvijas pieredzi probācijas jomā, darba vizītē Latviju apmeklē Azerbaidžānas probācijas dienesta vadītājs Akshin Ziyadovun Azerbaidžānas Tieslietu ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju departamenta priekšnieks Agha Karim Samed-zade. 

Lai pārrunātu aktualitātes abās valstīs probācijas jomā 5.jūnijā Azerbaidžānas kolēģi tikās ar Valsts probācijas dienesta vadītāju M.Papsujeviču.  Viesi tika iepazīstināti ar Valsts probācijas dienestu, funkcijām, darba metodēm un funkciju vēsturisko attīstību, kā arī nākotnes attīstibas plāniem. 

Vizītes ietvaros paredzēts viesus padziļināti iepazīstināt ar Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmu “Probācijas lietu uzskaites sistēma” (PLUS) un tās attīstību, kā arī plašāk skaidrot “E lietas” projektu un tā  nozīmi Latvijā.