VPD apmeklē Japānas parlamenta un Tieslietu ministrijas delegācija

Japānas parlamenta un TM delgācijas vizīte VPD

Trešdien, 8.augustā Valsts probācijas dienestu (VPD) darba vizītē apmeklēja Japānas parlamenta un Tieslietu ministrijas delegācija.

Tikšanās reizē ar VPD vadītāju M.Papsujeviču un VPD projektu vadītāju I.Jurevičius no Japānas piedalījās parlamenta pārstāvji Kenya Akiba un Kazunori Tanaka, kā arī Japānas Tieslietu ministrijas pārstāvji Satoshi Yoshino un Yusuke Ishikawa.
 
Tikšanās laikā Japānas delegācija tika iepzīstināta ar VPD funkcijām, darba metodēm un funkciju vēsturisko attīstību. Japānas puse visvairāk interesējās par VPD elektroniskās uzraudzības sistēmas darbības principiem un VPD īstenotajām probācijas programmām. 

Japānas puse iepzīstinot ar savu probācijas sistēmu, skaidroja, ka:

Japānā ir 50 probācijas biroji (atbilstoši rajona tiesu piekritībai), 3 to filiāles un 29 pārstāvniecības, kā arī 8 valdes [komisijas] pirmstermiņa atbrīvošanai no cietuma (atbilstoši augstāko [apgabala] tiesu piekritībai).

Japānas probācijas dienesta funkcijās ietilpst:

Probācijas uzraudzība, tai skaitā nepieskaitāmu un daļēji pieskaitāmu personu uzraudzība sabiedrībā;

Noziegumu prevencijas, sabiedrības apgaismošanas nolūkos, veicināt sociālās vides uzlabošanos un vietējo iedzīvotāju aktivitātes;

Darbs ar noziegumu upuriem:
Upuru viedokļa uzklausīšana;
Komunikācijas sistēma, lai noskaidrotu upura jūtu dinamiku attiecībā pret probācijas klientu;
Upuru informēšanas shēma par noziedznieka atbrīvošanu no slēgta tipa ieslodzījuma vietas;
Atbalsta konsultāciju sistēma upuriem.

 Citi pienākumi saistībā ar rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu (sociālo apstākļu uzlabošanas koordinēšana, izvērtēšanas ziņojumi, dzīvesvieta, nodarbinātība, rehabilitācijas iestādes, terapijas programmas utt.).

* Katru gadu Japānas probācijas dienestam ir ~40 000 probācijas klientu, no kuriem ~55 % ir jaunieši vecumā līdz 20 gadiem.

* Probācijas dienestā darbojās arī brīvprātīgie. Faktiskais brīvprātīgo skaits uz 2017.gada 1.janvāri bija 49 909. Ar katru probācijas klientu parasti strādā 1 probācijas darbinieks tandēmā ar 1 brīvprātīgo probācijas darbinieku.

Probācijas dienests klientiem nodrošina šādas uzvedības korekcijas programmas:

o Programma dzimumnoziedzniekiem;
o Narkotiku lietošanas recidīva prevencijas programma;
o Vardarbības novēršanas programma;
o Programma klientiem, kas reibumā sēžas pie stūres (drink driving program).

Japānā cilvēki uzskata, ka sabiedriskās kārtības uzturēšana nāk par labu visai sabiedrībai, tāpēc ir pieņemts, ka biznesa sabiedrībai kā tādai jāatbalsta no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu nodarbināšana. Šajā kontekstā 2009.gadā uzņēmumi un lielo korporāciju akcionāri izveidoja “Nacionālo organizāciju likumpārkāpēju nodarbināšanai”. Šobrīd probācijas dienests ir izveidojis sadarbību ar 18 000 darba devēju, kuri nodrošina darba vietas likumpārkāpumus izdarījušām personām. Šiem darba devējiem ir izveidoti arī motivācijas mehānismi, kas ietver nodarbināšanas subsīdijas uz pārbaudes laiku, priekšrocības publiskajos iepirkumos, apdrošināšana pret potenciāliem zaudējumiem, kurus varētu radīt likumpārkāpējs.

Tikšanās noslēgumā abas puses pārrunāja probācijas jomas aktualitātes un nākotnes plānus, pateicās par izsmeļošo informāciju un unikālo iespēju dalīties un uzklausīt otras puses pieredzi.

9.augustā Japānas delegācijai plānota tikšanās ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru R.Kronbergu, lai pārrunātu aktualitātes tieslietu sektorā, kā arī iespējamās sadarbības jomas. Japānas delegācija apmeklēs arī Olaines cietuma Atkarīgo centru, kur tiksies ar tā priekšnieku D.Kaļinu

Šī ir pirmā Japānas un Latvijas pušu tikšanās, kas veltīta probācijas jomas jautājumiem.