VPD darba vizītē apmeklē Eiropas Foruma atjaunojošajam taisnīgumam valdes priekšsēdētājs T.Čapmans

EFRJ valdes priekšsēdētāja T.Chapman vizīte VPD

Lai pārrunātu aktualitātes atjaunojošā taisnīguma jomā Eiropā un tā prakses ieviešanā Latvijā, 2018.gada 22.-23.maijā darba vizītē Latviju apmeklē Eiropas Foruma atjaunojošajam taisnīgumam (European Forum for Restorative Justice) valdes priekšsēdētājs Tims Čapmans (Tim Chapman) un delegācija. 

Šodien T.Čapmans un delegācija tikās ar Valsts probācijas dienesta vadītāju Mihailu Papsujeviču un pārrunāja aktualitātes par atjaunojošā taisnīguma praksi Valsts probācijas dienestā,  topošo Eiropas Padomes ministru komitejas rekomendāciju  (pašreiz projekts, ko plānots apstiprināt 2018.g.)par atjaunojošā taisnīguma jautājumiem krimināllietās, kā arī aktualitātes Eiropas Forumā atjaunojošajam taisnīgumam. T.Čapmans atzinīgi novērtēja Valsts probācijas paveikto iedzīvinot un pilnveidojot izlīguma funkciju ikdienas praksē.

23.maijā T.Čapmans un delegācija apmeklēs Tieslietu ministriju, kur tiksies ar Tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču un vizītes ietvaros piedalīsies diskusijās un darbnīcās ar ekspertiem, kā arī apmeklēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un krīžu centru “Dardzedze”. 

T.Čapmans ir viens no atpazīstamākajiem atjaunojošā taisnīguma vēstnešiem Eiropā, savukārt Eiropas Forums atjaunojošajam taisnīgumam ir viens no ietekmīgākajiem oficiālā viedokļa sniedzējiem par Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes virzītajiem dokumentiem jomās, kas skar cietušo aizsardzību Eiropā. Eiropas Forums atjaunojošajam taisnīgumam kopā ar Eiropas Probācijas konfederāciju (CEP) un Eiropas cietumu organizāciju (EUROPRIS) veido organizāciju tīklu Eiropas tiesiskuma platforma.

Vizīte tiek īstenota Eiropas komisijas projekta “Ieviešot taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem”(“Implementing Restorative Justice with Child Victims” ietvaros.