!!! VPD ierobežo klātienes saziņu ar probācijas klientiem un apmeklētājiem !!!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Valsts probācijas dienests (VPD) no šī gada 13. marta visā Latvijā ir ierobežojis klātienes saziņu ar probācijas klientiem un apmeklētājiem.

Aicinām apmeklētājus pirms došanās uz VPD sazināties ar attiecīgo nodaļu, zvanot uz konkrētās nodaļas tālruni (VPD struktūrvienību un to nodaļu kontaktinformācija).

Ja esat probācijas klients, tad Jums ir jāsagaida sava lietas vadītāja norādījumi un jārīkojas atbilstoši tiem. Jūsu klienta lietas vadītājs sniegs Jums personīgi attiecināmus norādījumus.
 
Papildus iepriekš minētajam, aicinām ievērot personīgās piesardzības pasākumus, kas aktuāli ikvienam iedzīvotājam - īpaši personīgās higiēnas pasākumus un ceļošanas brīdinājumus, kā arī aicinām iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicēto informāciju www.spkc.gov.lv  un atbilstošā situācijā rīkoties saskaņā ar to.

Sākot ar 17. martu atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Mēs aicinām visus probācijas klientus, kas atrodas ārzemēs reģistrēties Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā. Ja ceļotājs būs reģistrējies Konsulārajā reģistrā un attiecīgajā ārvalstī iestāsies plaša mēroga krīze (piem., dabas stihija, teroristu uzbrukums, karadarbība u.tml.), Ārlietu ministrija varēs operatīvi sazināties ar ceļotāju vai viņa norādīto kontaktpersonu, lai organizētu nepieciešamās konsulārās palīdzības saņemšanu.

Informatīvā mājas lapa par COVID-19 izplatību Latvijā 

--------------------------


ENGLISH

State Probation Service has limited its face-to-face meetings with probation clients 

In view of the state of emergency in Latvia and measures for containing the COVID-19, the State Probation Service of Latvia has limited its face-to-face meetings with probation clients from March 13 until April 14 across the country.

We urge all visitors to contact the respective division of the State Probation Service via telephone before the intended visit. All the State Probation Service contacts are available here

If you are a probation client, you should wait for the instructions from your case manager and act according to them. Your case manager will give you individualised directions.
 
In addition to the above, we urge you to observe the personal precautions that are relevant to everyone, especially personal hygiene measures and travel warnings, as well as closely follow the information published on the website of the Centre for Disease Prevention and Control at www.spkc.gov.lv and act accordingly.

International passenger transport through airports, ports, by bus and rail transport in Latvia will be cancelled as of 17 March. We urge all probation clients who are currently outside Latvia to register in the Consular Registry of the Ministry of Foreign Affairs of Latvia, this will help you receive consular help in case a large-scale crisis develops. 

Official website about the spread of COVID-19 in Latvia 

--------------------------


RUSSIAN

Государственная служба пробации ограничивает очный приём клиентов и посетителей службы пробации.

В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в стране, вызванной вирусом COVID-19, Государственная служба пробации по всей Латвии с 13 марта до 14 апреля 2020 года ограничивает очное общение с клиентами и посетителями Государственной службы пробации.

Если вы являетесь клиентом Государственной службы пробации, вы должны ожидать и следовать указаниям руководителя вашего дела. Руководитель вашего дела предоставит Вам всю необходимую информацию и дальнейший план действий.

Просим всех посетителей перед посещением Государственной службы пробации связаться с конкретным  региональным отделом службы пробации по телефону (контакты Государственной службы пробации и всех региональных отделов).

Начиная с 17 марта Латвия прекращает перемещение пассажиров через границу. Перевозки воздушным, морским, сухопутным и железнодорожным способом будут приостановлены до 14 апреля. Призываем всех клиентов государственной службы пробации, которые в данный момент находятся за пределами Латвии, зарегистрироваться в Консульском регистре министерства иностранных дел. Если Вы будете зарегистрированы в  Консульском регистре, министерство иностранных дел, в случае глобального кризиса в стране, в которой Вы находитесь (например природная стихия, терроризм, война и т.п.) сможет оперативно с Вами связаться и предоставить консультативную помощь.

Информационный сайт о распространении COVID-19 в Латвии