VPD Konsultatīvās padomes sanāksme 2018.gada 9.februārī

2018.gada 9.februārī Valsts Probācijas dienestā Rīgā, Dzirnavu ielā 91/1, 4.stāvā konferenču zālē plkst. 14.00 norisināsies Konsultatīvās padomes sanāksme. Sanāksmē tiks izskatīti šādi jautājumi: 

1. Valsts probācijas dienesta pētījuma “Piespiedu darbu un nosacītas notiesāšanas piemērošana un izpilde” rezultāti; 

2. Valsts probācijas dienesta pētījumi, kas tiks pabeigti 2018.gadā – “Pētījums par probācijas klientu recidīvu” un “Pētījums par probācijas klientu – dzimumnoziedznieku – recidīvu”;

3. Valsts probācijas dienesta Konsultatīvās padomes būtību, sastāvu un lomu nākotnē, ņemot vērā Valsts kancelejas vadlīnijas par konsultatīvajām padomēm un plānotās Valsts probācijas dienesta strukturālās reformas;

4. Par pamatnostādnēs “Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013. – 2019.gadam” iekļauto uzdevumu - veikt informatīvas apmācības Valsts probācijas dienesta darbiniekiem par uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības izstrādi un īstenošanu pašvaldībās (atbildīgā institūcija – Tieslietu ministrija, iesaistītās institūcijas – Labklājības ministrija un pašvaldības).