VPD vadošais pētnieks A.Zavackis piedalījies Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tapšanā

Šodien atklāta Latvijas Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vietne www.enciklopedija.lv. Enciklopēdijas izveidē kā autors piedalījās Valsts probācijas dienesta vadošais pētnieks Anvars Zavackis. Viņš enciklopēdijai sagatavoja šķirkli “deviances socioloģija”. Tagad tas ir lasāms enciklopēdijas elektroniskajā vietnē https://enciklopedija.lv/skirklis/2633

Deviances socioloģijas interešu laukā ir sociālās normas un to pārkāpšana. Šķirklī ir sniegts īss pārskats par šīs socioloģijas apakšnozares attīstītību, galvenajām teorijām, deviances pētniecību un tās nozīmību. Ceru, ka šķirklis būs interesants un noderīgs jums un arī citiem mūsu kolēģiem, jo viena no centrālajām apakšnozares ietvaros aplūkotām tēmām ir noziedzība.