VPD vadītājs M.Papsujevičs uzstājas Eiropas probācijas dienestu vadītāju konferencē

No šī gada 15. līdz 17. novembrim Beļģijā norisinās 7. Probācijas dienestu vadītāju konference. Šajā konferencē Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītājs Mihails Papsujevičs līdztekus citiem Eiropas probācijas dienestu vadītājiem uzstājas ar prezentāciju par VPD attīstību.

Šī gada konferences tēmas ir vērstas uz iestāžu organizatorisko modeļu pilnveidi un inovatīvu risinājumu ieviešanu efektivizējot probācijas dienestu darbu.

Foto: CEP