Iepirkumi virs 42 000 EUR

Izsludināts ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš
2018/01/30 VPD 2018/1 Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšana 2018/02/23
2017/04/25 VPD 2017/4 Par degvielas iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2017/05/24
2017/01/27 ID VPD AK 2017/1 Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšana 2017/03/06
2016/08/05 VPD 2016/9 „Pasākumu norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi Valsts probācijas dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām” 2016/08/30
2016/07/07 VPD_2016/8 Iepirkuma procedūra atklāts konkurss ,,Par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām” 2016/09/05
2016/05/19 VPD 2016/5 Pasta pakalpojumu sniegšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2016/06/10
2016/02/05 AK 2016/2 Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšana 2016/03/14
2016/01/29 AK 2016/1 Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2016/03/04
2015-10-20 12:24:15 VPD AK 2015/16 Par jaunu vai mazlietotu vieglo automašīnu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2015-11-23
2015-10-15 16:13:09 2015/15 Publicitātes kampaņas nodrošināšana 2015-12-04
2015-07-29 17:50:28 VPD 2015/11 Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām 2015-10-22
2015-02-20 17:42:50 VPD 2015/4 Apmācību vadīšanas pakalpojumu iepirkums (lektoru iepirkums) Valsts probācijas dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām 2015-03-09
2015-02-11 16:54:20 VPD 2015/3AK „Par Valsts probācijas dienestā nodarbināto veselības apdrošināšanu” 2015-03-16
2015-02-03 12:54:39 2015/1AK Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2015-03-09
2014-11-20 14:45:39 VPD AK2014/12 Par mazlietotu vieglo automašīnu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2014-12-22
2014-11-04 11:58:00 VPD 2014/11 Sistēmas izveidošana probācijas klientu uzraudzībai sabiedrībā ar tehniskiem līdzekļiem 2015-02-02
2014-09-29 16:54:29 VPD 2014/9 „Sistēmas izveidošana probācijas klientu uzraudzībai sabiedrībā ar tehniskiem līdzekļiem” 2014-11-25
2014-08-07 16:26:09 VPD 2014/8 Apmācību vadīšanas pakalpojumu iepirkums (lektoru iepirkums) (veikti grozījumi noteikumos) 2014-09-18
2014-08-01 12:21:29 VPD 2014/7 Pasākumu norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi 2014-08-20
2014-06-19 18:59:42 VPD 2014/5 Pasākumu norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi 2014-07-09
2014-01-29 16:43:20 VPD 2014/3 AK Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2014-03-04
2014-01-21 15:26:39 VPD 2014/2 AK Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšana 2014-02-24