Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
ADB 'Gjensidige' Latvijas filiāle
Līgumsumma
111840
VPD 2020/1
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ar Covid-19 saistītās iegādes (2020.gads)

Piegādātājs / izpildītājs
Vairāki piegādātāji
Līgumsumma
EUR 13443.9
VPD 2020/Covid19
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par veselības apdrošināšanu 2018.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
Līgumsumma
110558.5
VPD 2018/1
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par biroja telpu uzkopšanu 2018.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
Vairāki piegādātāji
Līgumsumma
EUR 52362.98
VPD 2017/5
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par degvielas iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Vairāki piegādātāji
Līgumsumma
EUR 117366.06
VPD 2017/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VPD 2017/2
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums