„Eiropas probācijas darbinieku ilgtspējīgas profesionālas darbības nodrošināšanas iespējas”

Projekts SPORE ir izstrādāts un vērsts uz to, lai risinātu jautājumu par probācijas darbinieku labizjūtu Eiropā, atzīstot, ka probācijas darba efektivitāte ir cieši saistīta ar personāla zināšanām, profesionalitāti, un personisko piemērotību viņu sarežģītajam darbam.

Projekts vērsts uz nepieciešamību atzīt probācijas aģentūru labo praksi, stiprināt iestāžu resursus un atbalsta mehānismus, lai saglabātu darbinieku darbspējas, veselību, novērstu izdegšanu, stresu un traumas.

Projekta aktivitātes paredz veicināt savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, lai attīstītu un saglabātu Eiropas probācijas darbinieku darbspējas.

Rezultāti:

- padziļinātas zināšanas par darbspēju saglabāšanu un nozīmi probācijā, to ietekmi uz probācijas darbu;

- padziļinātas zināšanas par darbspēju novērtējumu un riska faktoru identificēšanu;

- atšķirīgu pieeju kataloga veidošana un perspektīvu pieeju noteikšana, lai attīstītu un saglabātu probācijas darbinieku darbspējas, vienlaikus novēršot negatīvos rezultātus probācijas iestādēs Eiropā;

- uzlabota sadarbība, komunikācija un mācības dažādās ES dalībvalstīs darbinieku darbspēju uzturēšanas jomā;

- stiprināta probācijas dienestu spēja uzturēt un veicināt darbinieku darbspēju atbalsta instrumentu kvalitāti;

- ieguldījums īpašajā programmā Krimināltiesības 2007-2013, proti, papildinātas zināšanas un uzlabota savstarpējās labākās prakses pieredzes apmaiņu.

Iznākumi:

- četru Eiropas valstu vietējo pētījumu izpētes ziņojumi par darbinieku darbspējām un tās ietekmējošiem faktoriem;

- izstrādāta metodika kā instruments, lai noteiktu probācijas aģentūru personāla darbspējas;

- kopsavilkums - nobeiguma ziņojums par darbinieku darbspējām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī perspektīvākajām pieejām, kas nodrošina darbspēju ilgtspēju, vienlaikus novēršot negatīvās sekas probācijas institūcijās Eiropā;

- starptautiska konference un fokusa grupu diskusijas;

- problēmu risināšanas modeļi negatīvo iznākumu novēršanai - izmēģinājuma programmas un rīcības plāni katrā partnervalstī;

- projekta mājas lapa un publikācijas/ raksti attiecīgajās tīmekļa vietnēs un informatīvie izdevumi. Projekta vadītājs Latvijas Valsts probācijas dienests

Projekta partneri:

- Viru cietums (Igaunija)

- CEP, Eiropas probācijas organizācija (Nīderlande)

- Avansas Universitāte (Nīderlande)

- Jorkas Universitāte (Apvienotā Karaliste)

- IGA fonds (Bulgārija)

Finansējums:

- 80% īpašā programma "Krimināltiesības" 2007-2013 20%

- Projekta atbalsta saņēmēji

Projekta norises laiks: 2012.g. marts - 2013.g. septembris

Kontaktpersona: Liene Zeibote 

Satura autors ir Valsts probācijas dienests. Eiropas Komisija nav atbildīga par jebkādu informācijas iespējamu izmantošanu.