Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas, nosacīti notiesātas, nosacīti pirmstermiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvotas personas, t.sk. ar elektronisko uzraudzību un personas, kurām ir piemērota probācijas uzraudzība.

Ja Jūs esat nosacīti notiesāts (Krimināllikums, 55.pants), 10 darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 155.pants) Jums jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, savukārt, ja Jums nav deklarētā dzīvesvieta, tad atbilstoši Jūsu faktiskajai dzīvesvietai (24.02.2015. MK noteikumu Nr.107 5.punkts).

Ja Jūsu dzīvesvieta ir ārzemēs, Jums jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atradās tiesa, kas pieņēma nolēmumu (MK noteikumu Nr.107 5.punkts).

Teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija

Teritoriālo struktūrvienību darbības teritorijas

Vēršam uzmanību, ka ierodoties Valsts probācijas dienestā Jums jāņem līdzi derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)

Pirmajā tikšanās reizē Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums izskaidros uzraudzības gaitu, tiesas spriedumā minēto informāciju, Jūsu tiesības, pienākumus un iespējamās sekas pārkāpumu gadījumā, kā arī atbildēs uz neskaidriem jautājumiem.

Pārbaudes laikā Jums ir pienākumi (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 155.pants):

 • pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonu noteiktos pienākumus un likumīgās prasības;
 • ierasties Valsts probācijas dienestā Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktajā laikā;
 • informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties (tiklīdz nosacīti notiesātajam tas kļuvis zināms) paziņot par to maiņu;
 • lūgt Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par piecpadsmit dienām;
 • iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonām informāciju par noteikto pienākumu izpildi un iztikas avotiem.

Pārbaudes laikā ierodoties Valsts probācijas dienestā, Jūs nedrīkstat atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā.

Valsts probācijas dienesta amatpersonām ir tiesības Jums uzlikt papildu pienākumus, kuru pamatojumu un izpildes kārtību Jums izskaidros nosakot pienākumu. Saskaņā ar (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 155.¹ pants), pārbaudes laikā Jums var noteikt šādus pienākumus:

1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;
2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;
4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;
5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas;
6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošās vielas;
7) ievērot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu saskaņotu pārvietošanās maršrutu;
8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;
9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;
10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;
11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta norādīto speciālistu, ja nosacīti notiesātais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu saistītos papildu izdevumus vai nosacīti notiesātajam tas nerada papildu izdevumus, un pildīt speciālista norādījumus;
12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.

Ja Jūsu uzraudzības laikā tiks secināts, ka  pienākumi turpmāk nav nepieciešami vai  attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk Jūs nespējat pildīt noteiktos pienākumus, tad Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus var pilnīgi vai daļēji atcelt.

Valsts probācijas dienesta amatpersona sešu nedēļu laikā pēc pirmās tikšanās ar Jums, un turpmāk vienu reizi gadā, veiks Jūsu riska un vajadzību novērtējumu.  Veicot riska un vajadzību novērtējumu tiek identificētas jomas, kuras Jūsu dzīvē ir jāuzlabo vai problēmas, kuras ir jāatrisina, lai turpmāk Jūs neizdarītu noziedzīgu nodarījumu. Lai veiktu riska un vajadzību novērtējumu, par Jums tiks iegūta papildu informācija no citiem avotiem – valsts, pašvaldību iestādēm, Jūsu norādītajām kontaktpersonām, kā arī Jums tiks uzdoti jautājumi par dažādām jomām (par izglītību, attiecībām, rīcību noteiktās situācijās u.c. jomām).

Divu nedēļu laikā pēc riska un vajadzību novērtējuma veikšanas Valsts probācijas dienesta amatpersona sadarbībā ar Jums sagatavos uzraudzības plānu, kurā tiks iekļauti mērķi, kuri jums jāsasniedz pārbaudes laikā.

Ja Jūs sadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, ievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tad pēc uzraudzības termiņa beigām Valsts probācijas dienesta amatpersona informē tiesu par to, ka Jums noteiktais sods ir izpildīts.

Ja Jūs nesadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, neievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tad Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums prasīs paskaidrojumu un izsniegs brīdinājumu vai lems par iesnieguma iesniegšanu tiesā. Nosacītas notiesāšanas gadījumā tiesa var pieņemt lēmumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu  vai pārbaudes termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam. Savukārt, ja Jūs pārbaudes laikā izdarīsiet jaunu noziedzīgu nodarījumu, Jums tiks izpildīts piespriestais sods (Krimināllikums, 55. pants). 

Ja jūs esat nosacīti pirmstermiņa atbrīvots no brīvības atņemšanas soda izciešanas (Krimināllikums, 61. pants), 3 darbdienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes Jums jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 119.⁴ pants), savukārt, ja Jums nav deklarētā dzīvesvieta, tad atbilstoši Jūsu faktiskajai dzīvesvietai (24.02.2015. MK noteikumu Nr.107 5.punkts).

Vēršam uzmanību, ka ierodoties Valsts probācijas dienestā Jums jāņem līdzi derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)

Pirmajā tikšanās reizē Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums izskaidros uzraudzības gaitu, tiesas spriedumā minēto informāciju, Jūsu tiesības, pienākumus un iespējamās sekas pārkāpumu gadījumā, kā arī atbildēs uz neskaidriem jautājumiem. 

Pārbaudes laikā Jums ir pienākumi (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 119.⁴ pants):  

 • pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus un likumīgās prasības;
 • ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktajā laikā;
 • informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties paziņot par to maiņu;
 • saņemt Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām. Šis punkts neattiecas uz nosacīti atbrīvoto, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība;
 • iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonai informāciju par noteikto pienākumu izpildi;
 • iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonai informāciju par iztikas avotiem.

Neizciestās soda daļas laikā ierodoties Valsts probācijas dienestā, Jūs nedrīkstat atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā.

Valsts probācijas dienesta amatpersonām ir tiesības Jums uzlikt papildu pienākumus, kuru pamatojumu un izpildes kārtību jums izskaidros nosakot pienākumu. Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodekss, 119.⁷ pants, neizciestā soda daļas laikā Jums var noteikt šādus pienākumus: 

1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;
2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;
4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;
5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas;
6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošās vielas;
7) ievērot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu saskaņotu pārvietošanās maršrutu;
8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;
9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;
10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;
11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta norādīto speciālistu, ja nosacīti atbrīvotais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu saistītos papildu izdevumus vai nosacīti atbrīvotajam tas nerada papildu izdevumus, un pildīt speciālista norādījumus;
12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.

Ja Jūsu uzraudzības laikā tiks secināts, ka  pienākumi turpmāk nav nepieciešami vai  attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk Jūs nespējat pildīt noteiktos pienākumus, tad Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus var pilnīgi vai daļēji atcelt. 

Valsts probācijas dienesta amatpersona sešu nedēļu laikā pēc pirmās tikšanās ar Jums, un turpmāk vienu reizi gadā, veiks Jūsu riska un vajadzību novērtējumu.  Veicot riska un vajadzību novērtējumu tiek identificētas jomas, kuras Jūsu dzīvē ir jāuzlabo vai problēmas, kuras ir jāatrisina, lai turpmāk Jūs neizdarītu noziedzīgu nodarījumu. Lai veiktu riska un vajadzību novērtējumu, par Jums tiks iegūta papildu informācija no citiem avotiem – valsts, pašvaldību iestādēm, Jūsu norādītajām kontaktpersonām, kā arī Jums tiks uzdoti jautājumi par dažādām jomām(par izglītību, attiecībām, rīcību noteiktās situācijās u.c. jomām).

Divu nedēļu laikā pēc riska un vajadzību novērtējuma veikšanas Valsts probācijas dienesta amatpersona sadarbībā ar Jums sagatavos uzraudzības plānu, kurā tiks iekļauti mērķi, kuri Jums jāsasniedz pārbaudes laikā.

Ja Jūs sadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, ievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tad pēc uzraudzības termiņa beigām Valsts probācijas dienesta amatpersona informē tiesu par to, ka Jums noteiktā neizciestā soda daļa ir veiksmīgi izciesta. 

Ja Jūs nesadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, bez attaisnojoša iemesla neievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tad Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums prasīs paskaidrojumu un izsniegs brīdinājumu vai lems par iesnieguma iesniegšanu tiesā un tiesa var pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu. Savukārt, ja Jūs neizciestā soda daļas laikā izdarīsiet jaunu noziedzīgu nodarījumu, Jums saskaņā ar Krimināllikuma 51. un 52.pantā paredzētajiem noteikumiem tiesa noteiks Jums sodu (Krimināllikums, 61. pants).

Elektroniskā uzraudzība ir intensīvas kontroles pasākumi, kurus nosaka tiesa, lai ierobežotu notiesātā brīvu pārvietošanos. Lai īstenotu elektronisko uzraudzību, pie notiesātā ķermeņa piestiprina elektronisku ierīce uz laiku no viena līdz 12 mēnešiem, kas ļauj kontrolēt viņa atrašanos noteiktā vietā un laikā. (Krimināllikums, 61.¹ pants).

Ja jūs esat nosacīti pirmstermiņa atbrīvots no brīvības atņemšanas soda izciešanas piemērojot elektronisko uzraudzību (Krimināllikums, 61. pants), 3 darbdienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes Jums jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 119.⁴ pants), savukārt, ja Jums nav deklarētā dzīvesvieta, tad atbilstoši Jūsu faktiskajai dzīvesvietai (24.02.2015. MK noteikumu Nr.107 5.punkts).

Vēršam uzmanību, ka ierodoties Valsts probācijas dienestā jums jāņem līdzi derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)

Pirmajā tikšanās reizē Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums izskaidros uzraudzības gaitu, tiesas spriedumā minēto informāciju, Jūsu tiesības, pienākumus un iespējamās sekas pārkāpumu gadījumā, kā arī atbildēs uz neskaidriem jautājumiem un sagatavos Jums elektroniskās uzraudzības grafiku.

Jūsu dzīvesvietā uzstādīs elektroniskās uzraudzības bāzes staciju un Jūsu ķermenim piestiprinās elektroniskās uzraudzības aproci ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc Jūsu ierašanās Valsts probācijas dienestā (24.02.2015. MK noteikumu Nr.107 128. punkts).

Elektroniskās uzraudzības termiņš sāksies ar dienu, kad elektroniskā ierīce tiks piestiprināta pie Jūsu ķermeņa (Krimināllikums, 61.¹ pants).

Pārbaudes laikā  Jums ir pienākumi (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 119.⁴ pants un 119.⁵ pants):

 • pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus un likumīgās prasības;
 • ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktajā laikā;
 • informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties paziņot par to maiņu;
 • saņemt Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām. Šis punkts neattiecas uz nosacīti atbrīvoto, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība;
 • iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonai informāciju par noteikto pienākumu izpildi;
 • iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonai informāciju par iztikas avotiem.
 • nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
 • nelietot alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošās vielas;
 • nebojāt elektroniskās ierīces, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta viņa pārvietošanās brīvības ierobežojumu ievērošanas intensīva kontrole, un nodrošināt to nepārtrauktu darbību;
 • nekavējoties informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu, ja ir bojātas elektroniskās ierīces, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta viņa pārvietošanās brīvības ierobežojumu ievērošanas intensīva kontrole;
 • ievērot Valsts probācijas dienesta amatpersonas sagatavoto elektroniskās uzraudzības grafiku;
 • informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par personām, kuras pastāvīgi uzturas viņa dzīvesvietā, nekavējoties informēt par personām, kuras plāno pastāvīgi uzturēties viņa dzīvesvietā pēc elektronisko ierīču uzstādīšanas;
 • novērst iespējamos šķēršļus, kas varētu traucēt Valsts probācijas dienesta amatpersonai jebkurā diennakts laikā piekļūt viņa dzīvesvietai;
 • veikt mērījumu alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, ja ir uzstādīta elektroniskā ierīce, kas papildus ļauj kontrolēt alkoholu saturošu vielu iespējamu lietošanu.

Neizciestās soda daļas laikā ierodoties Valsts probācijas dienestā, Jūs nedrīkstat atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā.

Valsts probācijas dienesta amatpersonām ir tiesības Jums uzlikt papildu pienākumus, kuru pamatojumu un izpildes kārtību jums izskaidros nosakot pienākumu. Neizciestā soda daļas laikā Jums var noteikt šādus pienākumus (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 119.⁷ pants): 
1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;
2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;
4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;
5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas;
6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošās vielas;
7) ievērot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu saskaņotu pārvietošanās maršrutu;
8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;
9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;
10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;
11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta norādīto speciālistu, ja nosacīti atbrīvotais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu saistītos papildu izdevumus vai nosacīti atbrīvotajam tas nerada papildu izdevumus, un pildīt speciālista norādījumus;
12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.                     

Ja Jūsu uzraudzības laikā tiks secināts, ka  pienākumi turpmāk nav nepieciešami vai  attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk Jūs nespējat pildīt noteiktos pienākumus, tad Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus var pilnīgi vai daļēji atcelt.

Valsts probācijas dienesta amatpersona sešu nedēļu laikā pēc pirmās tikšanās ar Jums, un turpmāk vienu reizi gadā, veiks Jūsu riska un vajadzību novērtējumu.  Veicot riska un vajadzību novērtējumu tiek identificētas jomas, kuras Jūsu dzīvē ir jāuzlabo vai problēmas, kuras ir jāatrisina, lai turpmāk Jūs neizdarītu noziedzīgu nodarījumu. Lai veiktu riska un vajadzību novērtējumu, par Jums tiks iegūta papildu informācija no citiem avotiem – valsts, pašvaldību iestādēm, Jūsu norādītajām kontaktpersonām, kā arī Jums tiks uzdoti jautājumi par dažādām jomām(par izglītību, attiecībām, rīcību noteiktās situācijās u.c. jomām).

Divu nedēļu laikā pēc riska un vajadzību novērtējuma veikšanas Valsts probācijas dienesta amatpersona sadarbībā ar Jums sagatavos uzraudzības plānu, kurā tiks iekļauti mērķi, kuri jums jāsasniedz pārbaudes laikā.
Ja Jūs priekšzīmīgi pildīsiet kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus un Jums piemērojot elektronisko uzraudzību, būs iestājies Krimināllikumā noteiktais termiņš, kad iespējama nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas bez elektroniskās uzraudzības noteikšanas, bet nebūs beidzies tiesas noteiktais elektroniskās uzraudzības termiņš, Valsts probācijas dienests varēs vērsties tiesā ar lūgumu atcelt elektronisko uzraudzību (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 119.⁹ pants).

Ja Jūs sadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, ievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tad pēc nosacīti pirms termiņa atbrīvošanas ar elektronisko uzraudzību, jums tiks turpināta nosacīti pirms termiņa atbrīvošana.

Ja Jūs nesadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, bez attaisnojoša iemesla neievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tad Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums prasīs paskaidrojumu un izsniegs brīdinājumu. (Krimināllikums, 61. pants.). Gadījumā, ja Jūs būsiet saņēmis brīdinājumu par atsevišķu pienākumu nepildīšanu, Valsts probācijas dienesta amatpersona lems par tādas elektroniskās ierīces uzstādīšanu, kas papildus ļauj kontrolēt alkoholu saturošu vielu iespējamu lietošanu vai noteikt Jūsu atrašanās vietu (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 119.⁹ pants).

Ja Jūs turpināsiet nesadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, bez attaisnojoša iemesla neievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus vai, ja Jūs atsaucat savu piekrišanu elektroniskai uzraudzībai vai apstākļi, kuros Jūs dzīvojat, elektroniskās uzraudzības īstenošana vairs nav iespējama, tad Valsts probācijas dienesta amatpersona iesniegs iesniegumu tiesā un tiesa pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu. Savukārt, ja Jūs neizciestā soda daļas laikā izdarīsiet jaunu noziedzīgu nodarījumu, Jums saskaņā ar Krimināllikuma 51. un 52.pantā paredzētajiem noteikumiem tiesa noteiks sodu. (Krimināllikums, 61. pants.)

                                                                                                                                     


 

Probācijas uzraudzība kā pamatsods vai papildsods ir personas piespiedu iesaistīšana tās vecumam, psiholoģiskajām īpašībām un attīstības līmenim piemērotos sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumos.

Ja Jums piemērots pamatsods vai papildsods – probācijas uzraudzība (Krimināllikums, 38.¹ pants), Jums jāierodas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 138.² pants):

 • 10 darba dienu laikā pēc tiesas nolēmuma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas, ja probācijas uzraudzība noteikta kā pamatsods, ja probācijas uzraudzība noteikta kopā ar sabiedrisko darbu vai naudas sodu, vai, ja sabiedriskais darbs ir aizstāts ar probācijas uzraudzību;
 • nākamajā darba dienā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai, kad beigusies notiesātā uzraudzība pēc nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas. 

Ja Jūsu dzīvesvieta ir ārzemēs, Jums jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atradās tiesa, kas pieņēma nolēmumu (MK noteikumu Nr.107 5.punkts).

Vēršam uzmanību, ka ierodoties Valsts probācijas dienestā Jums jāņem līdzi derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)

Pirmajā tikšanās reizē Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums izskaidros uzraudzības gaitu, tiesas spriedumā minēto informāciju, Jūsu tiesības, pienākumus un iespējamās sekas pārkāpumu gadījumā, kā arī atbildēs uz neskaidriem jautājumiem.

Probācijas uzraudzības laikā Jums ir pienākumi (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 138.⁴ pants un 138.⁶ pants):

 • pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonu noteiktos pienākumus un likumīgās prasības; 
 • ierasties Valsts probācijas dienestā amatpersonas noteiktajā laikā; 
 • informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties (tiklīdz tas kļuvis zināms) ziņot par to maiņu; 
 • lūgt rakstiski Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām; 
 • sniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonām informāciju par noteikto pienākumu izpildi un iztikas avotiem.

Probācijas uzraudzības laikā ierodoties Valsts probācijas dienestā, Jūs nedrīkstat atrasties alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibumā.

Valsts probācijas dienesta amatpersonām ir tiesības jums uzlikt papildu pienākumus, kuru pamatojumu un izpildes kārtību Jums izskaidros nosakot pienākumu. Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodekss, 138.⁶ pants, pārbaudes laikā Jums var noteikt šādus pienākumus:

1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;
2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;
4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;
5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas;
6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošās vielas;
7) ievērot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu saskaņotu pārvietošanās maršrutu;
8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;
9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;
10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;
11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta norādīto speciālistu, ja ar probācijas uzraudzību notiesātais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu saistītos papildu izdevumus vai ar probācijas uzraudzību notiesātajam tas nerada papildu izdevumus, un pildīt speciālista norādījumus;
12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.

Ja Jūsu probācijas uzraudzības laikā tiks secināts, ka  pienākumi turpmāk nav nepieciešami vai  attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk Jūs nespējat pildīt noteiktos pienākumus, tad Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus var pilnīgi vai daļēji atcelt.

Valsts probācijas dienesta amatpersona sešu nedēļu laikā pēc pirmās tikšanās ar Jums, un turpmāk vienu reizi gadā, veiks Jūsu riska un vajadzību novērtējumu. Veicot riska un vajadzību novērtējumu tiek identificētas jomas, kuras Jūsu dzīvē ir jāuzlabo vai problēmas, kuras ir jāatrisina, lai turpmāk Jūs neizdarītu noziedzīgu nodarījumu. Lai veiktu riska un vajadzību novērtējumu, par Jums tiks iegūta papildu informācija no citiem avotiem – valsts, pašvaldību iestādēm, Jūsu norādītajām kontaktpersonām, kā arī Jums tiks uzdoti jautājumi par dažādām jomām(par izglītību, attiecībām, rīcību noteiktās situācijās u.c. jomām).

Divu nedēļu laikā pēc riska un vajadzību novērtējuma veikšanas Valsts probācijas dienesta amatpersona sadarbībā ar Jums sagatavos uzraudzības plānu, kurā tiks iekļauti mērķi, kuri jums jāsasniedz pārbaudes laikā.
Ja Jūs priekšzīmīgi pildīsiet kriminālsodu izpildes reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, sadarbosieties ar soda izpildes iestādi identificēto kriminogēna rakstura problēmu risināšanā un sociāli atbalstāmu mērķu sasniegšanā, kā arī būsiet veiksmīgi izcietis pusi no noteiktā soda termiņa, Valsts probācijas dienests var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt probācijas uzraudzību vai samazināt probācijas uzraudzības termiņu. (Krimināllikums, 38.¹ pants, Latvijas Sodu izpildes kodekss, 138.⁷ pants)

Ja Jūs sadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, ievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tad pēc uzraudzības termiņa beigām Valsts probācijas dienesta amatpersona informē tiesu par to, ka Jums noteiktais sods ir izpildīts.

Ja Jūs nesadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, neievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tad Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums prasīs paskaidrojumu un izsniegs brīdinājumu vai lems par iesnieguma iesniegšanu tiesā (Krimināllikums, 38.¹ pants), tiesa pēc Valsts probācijas dienesta iesnieguma saņemšanas var aizstāt neizciesto soda laiku, vienu probācijas uzraudzības dienu rēķinot kā vienu brīvības atņemšanas dienu, bet ne ilgāku par: 

 • trim mēnešiem, ja probācijas uzraudzība noteikta par kriminālpārkāpumu; 
 • trim gadiem, ja probācijas uzraudzība noteikta par mazāk smagu noziegumu; 
 • pieciem gadiem, ja probācijas uzraudzība noteikta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu.

Ja Jūs esat nepilngadīgais un Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka probācijas uzraudzības izpildi kavē nelabvēlīga sociālā vide, kurā Jūs atrodas, tā nekavējoties sasauc starpinstitūciju sanāksmi, lai izvērtētu jautājumu par darbā ar Jums iesaistīto institūciju turpmāko rīcību. Ja starpinstitūciju sanāksmē tiek pieņemts lēmums, ka Jūsu interesēs ir nepieciešama Jūsu ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē, Valsts probācijas dienesta amatpersona iesniedz tiesai iesniegumu par Jūsu ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē. 

Laika posmā, kurā Jūs atradīsieties sociālās korekcijas izglītības iestādē, probācijas uzraudzība tiks turpināta sadarbojoties ar sociālās korekcijas izglītības iestādi (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 138.¹¹ pants).

Ja Jūs esat nepilngadīgais, kuram ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu noteikta probācijas uzraudzība vai kuram sabiedriskais darbs aizstāts ar probācijas uzraudzību bez attaisnojoša iemesla nepildīsiet kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos vai soda izpildes iestādes noteiktos pienākumus, Valsts probācijas dienests iesniegs iesniegumu tiesā un tiesa var neizciesto soda laiku aizstāt ar brīvības atņemšanu, divas probācijas uzraudzības dienas rēķinot kā vienu brīvības atņemšanas dienu (Krimināllikums, 66.² pants).

Personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, prokurors var atbrīvot no kriminālatbildības nosacīti, ja, ņemot vērā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, apsūdzēto raksturojošas ziņas un citus lietas apstākļus, iegūta pārliecība, ka apsūdzētais turpmāk neizdarīs noziedzīgus nodarījumus.

Ja Jūs esat nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības (Krimināllikums, 581.pants):

 •  ja prokurors Jums nav uzlicis pienākumu, Valsts probācijas dienesta amatpersona nosūtīs Jums informatīvu vēstuli; 
 •  ja prokurors ir norādījis informāciju par noslēgtā izlīguma nosacījumiem vai ir uzlicis Jums pienākumu (Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi, Nr.107 157.punkts), Valsts probācijas dienesta amatpersona nosūtīs Jums uzaicinājumu ierasties Valsts probācijas dienestā.

Vēršam uzmanību, ka ierodoties Valsts probācijas dienestā jums jāņem līdzi derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)

Starp Jums un cietušo var noslēgt izlīgumu vai prokurors uzlikt vienu vai vairākus šādus pienākumus (Krimināllikums, 58.¹ pants):

 • atvainoties cietušajam;
 • noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu;
 • nemainīt dzīvesvietu bez soda izpildes iestādes piekrišanas;
 • periodiski reģistrēties soda izpildes iestādē un piedalīties probācijas programmās saskaņā ar soda izpildes iestādes norādījumiem;
 • informēt par dzīvesvietas maiņu;
 • atturēties no noteiktas rīcības vai nodarbošanās veidiem;
 • ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu vai citas atkarības.

Pirmajā tikšanās reizē Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums izskaidros prokurora lēmuma būtību,  Jūsu tiesības, pienākumus, izlīguma nosacījumus un prokurora uzliktos pienākumus, iespējamās sekas, ja izlīguma nosacījumi vai pienākumi netiks pildīti, kā arī atbildēs uz neskaidriem jautājumiem (Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi, Nr.107 157.punkts). 

Ja Jums ir noteikts pienākums “periodiski reģistrēties soda izpildes iestādē un piedalīties probācijas programmās saskaņā ar soda izpildes iestādes norādījumiem” Valsts probācijas dienesta amatpersona sešu nedēļu laikā pēc pirmās tikšanās ar Jums, un turpmāk vienu reizi gadā, veiks Jūsu riska un vajadzību novērtējumu.  Veicot riska un vajadzību novērtējumu tiek identificētas jomas, kuras Jūsu dzīvē ir jāuzlabo vai problēmas, kuras ir jāatrisina, lai turpmāk Jūs neizdarītu noziedzīgu nodarījumu. Lai veiktu riska un vajadzību novērtējumu, par Jums tiks iegūta papildu informācija no citiem avotiem – valsts, pašvaldību iestādēm, Jūsu norādītajām kontaktpersonām, kā arī Jums tiks uzdoti jautājumi par dažādām jomām(par izglītību, attiecībām, rīcību noteiktās situācijās u.c. jomām). Divu nedēļu laikā pēc riska un vajadzību novērtējuma veikšanas Valsts probācijas dienesta amatpersona sadarbībā ar Jums sagatavos uzraudzības plānu, kurā tiks iekļauti mērķi, kuri Jums jāsasniedz pārbaudes laikā.

Ja Jūs sadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, ievērosiet normatīvajos aktos paredzētos un prokurora uzliktos pienākumus, tad pēc pārbaudes laika beigām Valsts probācijas dienesta amatpersona informēs prokuratūru par to, ka Jūs esat izpildījis izvirzītos nosacījumu, kuri Jums noteikti Jūs nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības.

Ja Jūs nesadarbosieties ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu, nepildīsiet uzliktos pienākumus vai izlīguma nosacījumus, tad Valsts probācijas dienesta amatpersona Jums prasīs paskaidrojumu un izsniegs brīdinājumu vai lems par iesnieguma iesniegšanu tiesā par kriminālprocesa atjaunošanu (Krimināllikums, 58.¹ pants). Ja Jūs pārbaudes laikā izdarīsiet jaunu noziedzīgu nodarījumu, Jums tiks atjaunots kriminālprocess. 

Ja esat nepilngadīgais, lai uzsāktu soda izpildi Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, Jums jāierodas ar likumisko pārstāvi. (Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr.107, 211.-219.punkti)

Ja Jums nav noteikta dzīvesvieta vai Jums ir zudis tiesisks pamats uzturēties noteiktā dzīvesvietā un Jums nav iespējas atrast citu dzīvesvietu, Valsts probācijas dienests var nosūtīt (Valsts probācijas dienesta likums, 101. un 11.panti) sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, kurš nevar būt ilgāks par 12 mēnešiem.  Organizējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, Valsts probācijas dienests sadarbībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju turpinās Jūsu uzraudzību un, sadarbībā ar citām institūcijām (piemēram, sociālais dienests) risinās jautājumus, kuri saistīti ar Jūsu dzīvesvietas nodrošināšanu.