2011. gada 31.maijā veiksmīgi noslēdzies darbs pie Valsts probācijas dienesta vadītais Eiropas Sociālā fonda projekta „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Valsts probācijas dienestā" īstenošanas.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta ietvaros sešu veidu apmācībās piedalījās 269 dienesta darbinieki. Projekta īstenošanas laikā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, ko apliecina starptautiski atzītais ISO 9001:2008 sertifikāts, kuru Valsts probācijas dienestam izsniedza š.g. 5.maijā.

Turpmāk ieviestā kvalitātes vadības sistēmas Valsts probācijas dienestā nodrošinās kvalitatīvu tā funkciju izpildi visā Latvijas teritorijā, nodrošinot probācijas klientiem vienādu pakalpojumu kvalitāti visās Valsts probācijas dienesta struktūrvienībās.

Projekta īstenošanas laikā ir sasniegti visi plānotie rezultāti, turklāt mācību dalībnieku skaita rezultāti tika pārsniegti, iesaistot apmācībās vēl vairāk darbiniekus.

Valsts probācijas dienesta darbinieki augsti novērtē projekta gaitā sasniegto un pauž pārliecību, ka kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana ir plats solis pretī kvalitatīvai un efektīvai Valsts probācijas dienesta funkciju veikšanai.