Valsts probācijas dienests 

Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde.

Valsts probācijas dienests ir radīts, lai:

 • sekmētu noziedzības novēršanu valstī;
 • nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju;
 • atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. 

Valsts probācijas dienesta funkcijas

 • veikt uzraudzību nosacīti notiesātām personām, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotām personām;
 • pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; 
 • nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi;
 • nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;
 • sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;
 • organizēt kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi;
 • organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi;
 • organizēt un vadīt izlīguma procesu kriminālprocesā un lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem.