Sociālās rehabilitācijas procesam ir jābūt pēctecīgam, nepārtrauktam procesam, veidojot rehabilitācijas sistēmu: rehabilitācija ieslodzījuma vietā, bijušo ieslodzīto rehabilitācija dzīves vietā vai sociālās rehabilitācijas centrā.

Vienotas rehabilitācijas sistēmas izveide no vienas puses un darbs sabiedrības attieksmes izmaiņā pret bijušajiem ieslodzītajiem no otras puses sekmēs bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā.

Ņemot vērā to, ka bijušajiem ieslodzītajiem ir daudzas problēmas, sociālās rehabilitācijas centros ir nepieciešams korekcijas programmu komplekss