Lielākā daļa aptaujāto tiesnešu (kopā - 68) par galvenajiem iemesliem piespiedu darba kā kriminālsoda nepiemērošanā min izpildes mehānisma trūkumu pašvaldībā, kā arī ierobežoto noziedzīgo nodarījumu loku, par kuriem var piemērot piespiedu darbus. Neskatoties uz to, lielākā daļa tiesnešu piespiedu darbu uzskata par efektīvu sodu un daudzi uzsver, ka tas ir efektīvāks par naudas sodu un nosacītu notiesāšanu.

Tiesneši atbalsta piespiedu darbu piemērošanu par plašāku noziedzīgu nodarījumu loku, atzinīgi vērtējot 2004.gada februārī pieņemtos grozījumus Krimināllikumā. Ievērojama daļa aptaujāto tiesnešu visos reģionos atbalsta piespiedu darbu piemērošanu arī par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, uzsverot, ka bieži likumā noteiktā soda zemākā robeža ir neproporcionāli barga nodarījumam un vainīgā lomai nozieguma izdarīšanā. Atsevišķi tiesneši iesaka palielināt piespriežamo stundu skaitu, ja piespiedu darbus piemērotu par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Jāatzīst, ka diemžēl piespiedu darbs nav kļuvis par reālu alternatīvu brīvības atņemšanai, bet vairumā gadījumu aizstājis nosacītu brīvības atņemšanas sodu vai naudas sodu.

Daļa tiesnešu iesaka noteikt piespiedu darbu kā vienu no pienākumiem pie nosacītas atbrīvošanas no kriminālatbildības un nosacītas notiesāšanas.