Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais sniedz atbalstu probācijas klientam. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties un savstarpēji sadarbojoties kopīgu izvirzīto mērķu sasniegšanai.  

Līdzgaitnieks ir brīvprātīgais, kurš apguvis līdzgaitnieka mācību programmu. 

Ar savu atrašanos līdzās līdzgaitnieks sniedz atbalstu probācijas klientam un iedrošina viņu uzlabot sociālās prasmes un pieņemt atbildīgus lēmumus, palīdz risināt dažādus praktiskus jautājumus, veicina pozitīvi pavadīt brīvo laiku un saskatīt dzīvē jaunas iespējas.  

Līdzgaitnieks var  aizstāt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniegt pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprināt probācijas klienta spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo - uzzini vairāk un piesakies!

Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba forma – Līdzgaitniecība un līdzgaitnieku mācības tiek īstenotas sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projektu Nr.9.1.2. „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (vairāk informācijas)

* Mācību dalībniekiem tiks atlīdzināti sabiedriskā transporta izdevumi