Piespiedu darbs ir viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem, kuru persona izcieš no mācībām vai pamatdarba brīvajā laikā savas dzīvesvietas apvidū, bez atlīdzības veicot sabiedriski derīgu darbu. Probācijas speciālisti rūpīgi izvēlas darba devēju un pievērš uzmanību probācijas klientu nodarbināšanai atbilstoši viņu profesijai, izglītībai un prasmēm. Darba devēji ir ieinteresēti nodarbināt probācijas klientus atbilstoši viņu prasmēm un iemaņām, līdz ar to paveikto darbu loks ir plašs un daudzpusīgs.

 • Ja Jums ir piemērots kriminālsods piespiedu darbs, 10 darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu, jāreģistrējās Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 133.panta pirmā daļa). 
 • Ja Jums piespiedu darbs piemērots kopā ar brīvības atņemšanas sodu,10 darba dienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 133.panta pirmā daļa). 
 • Ja Jums piespiedu darbs piemērots ar brīvības atņemšanas sodu un Jūs esat pirmstermiņa atbrīvots no brīvības atņemšanas iestādes, trīs darba dienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 133.panta pirmā daļa). 
 • Ierodoties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). (Ministra kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.119, 7.1 punkts).
 • izskaidros piespiedu darba izpildes nosacījumus un kārtību; 
 • izvēlēsies atbilstošāko darba devēju piespiedu darba izpildei; 
 • sagatavos norīkojumu un darba grafiku piespiedu darba veikšanai; 
 • ierīkos piespiedu darba izpildes vietā.
 • jāievēro piespiedu darba izpildes vietā pieņemtie iekšējās kārtības noteikumi; darba disciplīna, darba drošības un darba aizsardzības noteikumi; 

 • godprātīgi jāveic uzdotais darbs; 

 • jāizpilda darba devēja norādījumi; 

 •  jānostrādā noteiktais stundu skaits saskaņā ar darba grafiku; 

 •  jāinformē Valsts probācijas dienesta amatpersona par izmaiņām, kas var ietekmēt piespiedu darba izpildi (Latvijas Sodu izpildes kodeksa 135.pants).

 

PAPILDUS JAIEVĒRO:

Ja probācijas klients piespiedu darba izpildes laikā neievēro nosacījumus un kartību, ja nav attaisnojošo dokumentu, piespiedu darbs var tikt aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (Latvijas Sodu izpildes kodeksa 138.pants; Krimināllikuma 40.panta trešā daļa).

Ja piespiedu darbs ir noteikts uz laiku, kas nav mazāks par 80 stundām, ja persona priekšzīmīgi izpilda piespiedu darbu un citus tai uzliktos pienākumus, ja faktiski ir izciesta ne mazāk kā puse no noteiktā soda, Valsts probācijas dienesta amatpersona var vērsties tiesā ar iesniegumu par atbrīvošanu no turpmākās soda izpildes (Latvijas Sodu izpildes kodeksa 134.panta trešā daļa; Krimināllikuma 40.panta ceturtā daļa).

Ja esat nepilngadīgais - Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā jāierodas kopā ar likumisko pārstāvi (Ministra kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumu Nr.119 8.1 un 13.punkts).