Sabiedriskias darbs ir viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem, kuru persona izcieš no mācībām vai pamatdarba brīvajā laikā savas dzīvesvietas apvidū, bez atlīdzības veicot sabiedriski derīgu darbu. Probācijas speciālisti rūpīgi izvēlas darba devēju un pievērš uzmanību probācijas klientu nodarbināšanai atbilstoši viņu profesijai, izglītībai un prasmēm. Darba devēji ir ieinteresēti nodarbināt probācijas klientus atbilstoši viņu prasmēm un iemaņām, līdz ar to paveikto darbu loks ir plašs un daudzpusīgs.

Ja jums ir piemērots kriminālsods – sabiedriskais darbs (Krimināllikums, 40. pants):

  • 10 darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas  jums jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, savukārt, ja jums nav deklarētā dzīvesvieta, tad atbilstoši jūsu faktiskajai dzīvesvietai (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 133. pants.)
  • Ja jums sabiedriskais darbs piemērots kopā ar brīvības atņemšanas sodu, 10 darba dienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai dzīvesvietai. (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 133. pants.)
  • Ja jums sabiedriskais darbs piemērots ar brīvības atņemšanas sodu un Jūs esat pirmstermiņa atbrīvots no brīvības atņemšanas iestādes, trīs darba dienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai dzīvesvietai. (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 133. pants.)
  • Ja jūsu dzīvesvieta ir ārzemēs, jums jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši jūsu faktiskajai dzīvesvietai Latvijā. (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 133. pants.)                                                                                                                                                                                                                            

​​​​​​​Teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija

Teritoriālo struktūrvienību darbības teritorijas

Vēršam uzmanību, ka ierodoties Valsts probācijas dienestā jums jāņem līdzi derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). (Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumi Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi", 7.¹ punkts.)

Ja jūs pārkāpsiet sabiedriskā darba izpildes nosacījumus un kārtību, Valsts probācijas dienesta amatpersona jums prasīs paskaidrojumu un izsniegs brīdinājumu vai lems par iesnieguma iesniegšanu tiesā par sabiedriskā darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 138. pants.)

Ja jums sabiedriskais darbs ir noteikts astoņdesmit un vairāk stundas un jūs faktiski esat izcietis ne mazāk kā pusi no noteiktā soda, esat pildījis paredzētos pienākumus, esat ievērojis sabiedriskā darba izpildes nosacījumus un kārtību un priekšzīmīgi pildījis sabiedrisko darbu, Valsts probācijas dienesta amatpersona var iesniegt tiesai iesniegumu par atbrīvošanu no turpmākas soda izciešanas. Sabiedriskā darba izpilde līdz lietas izskatīšanai tiesā tiek apturēta. (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 134. pants.)