2018. gada 2. februāri stājās spēkā 2018. gada 30. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.63 "Noteikumi par probācijas klientam sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansēšanas kārtību un apmēru" (izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 10.1panta otro daļu), kas nosaka kārtību, kādā Dienests līdzfinansē probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un līdzfinansējuma apmēru. Dienests, noslēdzot līgumu ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju, 70% apmērā (ne vairāk kā 15 EUR dienā) līdzfinansē pakalpojumus, kas ir saistīti ar probācijas klienta uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā un sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanu, piemēram, sociālās funkcionēšanas prasmju uzturēšana un attīstīšana, atbalsts darba iemaņu apgūšanā, speciālistu konsultācijas u.c. pasākumi. Primāri iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tiek piedāvāta probācijas klientiem, kuri tiek atbrīvoti no brīvības atņemšanas iestādes un kuriem ir nepieciešama izmitināšana.