Atbildīguma un atbalsta apļi, ir brīvprātīgo grupa, kas sadarbojas ar probācijas klientu, kurš izdarījis noziegumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību, jo šiem noziegumiem ir dažādi cēloņi un dažkārt tos novērst var tikai ar sabiedrības aktīvu līdzdalību. 

Atbildīguma un atbalsta apļu mērķis ir novērst atkārtotu noziegumu izdarīšanu, pievēršoties vienam no galvenajiem riska faktoriem, ar ko saskarās probācijas klients – izslēgšanai no sabiedrības un vientulības izjūtai. 

Vienā aplī darbojas 3 - 5 brīvprātīgie, kuri regulāri tiekas ar probācijas klientu, mudinot pieņemt atbildīgus lēmumus, mazinot sociālās atstumtības izjūtu un palīdzot risināt situācijas, kas varētu mudināt uz jaunu likumpārkāpumu izdarīšanu. 

Brīvprātīgie atbalsta probācijas klientu, demonstrējot sabiedriski pieņemamu uzvedību, sniedzot morālu atbalstu un palīdzot risināt ikdienas problēmas.  

Brīvprātīgajiem palīdz speciālisti. (probācijas dienests, bāriņtiesa, sociālais dienests, u.c.). 

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo - uzzini vairāk un piesakies!

Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba forma -  Atbildīguma un atbalsta apļi un brīvprātīgo mācības tiek īstenotas sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projektu Nr.9.1.2. „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”  (vairāk informācijas).

Mācības: 2023. gada 11. – 12. novembrī (pirmā diena klātienē Rīgā*, otrā diena MS Teams platformā)

* Mācību dalībniekiem tiks atlīdzināti sabiedriskā transporta izdevumi