2019.gada statistikas rādītāji
VPD statistika 2019.gadsInfogram