BRĪVPRĀTĪGI PAR DROŠĀKU SABIEDRĪBU

Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā, tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā. 

Valsts probācijas dienests sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projektu „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Nr.9.1.2. organizē brīvprātīgo mācības darbam ar notiesātām personām. 

Ja esi sociāli atbildīgs un aktīvs sabiedrības pārstāvis, vēlies piedalīties atkārtotu likumpārkāpumu novēršanā, sniedzot atbalstu likumpārkāpējiem sociālo jautājumu risināšanā, un brīvā laika pavadīšanā, aicinām Tevi pieteikties brīvprātīgajam darbam. 

Brīvprātīgo darbu iespējams veikt gan ieslodzījuma vietās, gan ārpus ieslodzījuma. 

  LĪDZGAITNIECĪBA 

  Līdzgaitniecība - brīvprātīgs sadarbības process starp brīvprātīgo (līdzgaitnieku) un personu, kura izcieš sodu (aizbilstamo), lai kopīgi sasniegtu izvirzītos mērķus. Līdzgaitnieks sadarbojas ar aizbilstamo, lai dalītos ar savām zināšanām, prasmēm vai vienkārši būtu līdzās, kad tas ir nepieciešams. Ar savu atrašanos līdzās līdzgaitnieks palīdz aizbilstamajam risināt dažādus praktiskus jautājumus, veicina pozitīvi pavadīt brīvo laiku un saskatīt dzīvē jaunas iespējas. Līdzgaitnieks var aizstāt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniegt pozitīvus uzvedības piemērus, kā arī stiprināt aizbilstamā spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.

  ATBILDĪGUMA UN ATBALSTA APĻI 

  AAA - brīvprātīgo grupa, kura sadarbojas ar personu, kura ir izdarījusi noziegumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību, ir atbrīvota no ieslodzījuma vietas un kļuvusi par probācijas klientu. AAA mērķis - novērst atkārtotu noziegumu izdarīšanu, pievēršoties vienam no galvenajiem riska faktoriem – izolēšanās  no sabiedrības, kas veicina emocionālo vientulību. Vienā grupā darbojas 3 līdz 5 brīvprātīgie, kuri regulāri tiekas ar aizbilstamo, mudinot aizbilstamo pieņemt atbildīgus lēmumus, mazinot sociālās atstumtības riskus un sniedzot atbalstu  situācijās, kas varētu veicināt jaunu likumpārkāpumu izdarīšanu. 

  PIESAKIES, AIZPILDOT ANKETAS! 

  Ja vēlies kļūt par līdzgaitnieku vai atbildīguma un atbalsta apļa brīvprātīgo Valsts probācijas dienestā, iesūti savu dzīves aprakstu (Curriculum Vitae – vēlams Europass veidlapā) un aizpildītu pieteikuma anketu uz e-pastu: ta@vpd.gov.lv

  Pēc pieteikuma dokumentu saņemšanas brīvprātīgā darba pretendenti tiks aicināti uz klātienes intervijām. Izvēlētie brīvprātīgā darba pretendenti piedalīsies divu dienu mācību procesā.

  Kontaktpersonas:

  • Diāna Ziediņa - Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadītāja. Tālrunis: 67021116​; 26340776

  Brīvprātīgie sadarbībā ar ieslodzījuma vietu personālu sniedz ieslodzītajiem atbalstu dažādās sfērās. Viņi dalās ar savu pieredzi, prasmēm, noderīgām zināšanām, hobijiem, veicinot nozīmīgu iemaņu pilnveidošanu ieslodzītajiem. 

  Jomas, kurās nepieciešams sabiedrības atbalsts: 

  • notiesāto personu sociālo un darba prasmju attīstīšana, 
  • darbs ar notiesāto ģimenēm, 
  • sports, 
  • lietderīga brīvā laika pavadīšana. 

  Par brīvprātīgo var kļūt persona, kura: 

  • Izteikusi vēlēšanos būt par brīvprātīgā darba veicēju;
  • Sasniegusi 18 gadu vecumu un pār viņu nav nodibināta aizgādnība;  
  • Prot valsts valodu;
  • Ir ar augstu atbildības izjūtu; 
  • Spēj patstāvīgi plānot laiku. 

  Brīvprātīgā ieguvumi ir iespēja:

  •  Apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
  •  Sniegt savu ieguldījumu drošākas sabiedrības veidošanā;
  •  Piedalīties brīvprātīgo kopienas veidošanā;
  • Personīgai izaugsmei un attīstībai.  

   

  PIESAKIES, AIZPILDOT ANKETAS! 

  Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās, iesūti aizpildītu pieteikuma anketu uz e-pastu: gatis.polis@ievp.gov.lv

  Pēc pieteikuma dokumentu saņemšanas brīvprātīgā darba pretendenti tiks aicināti uz klātienes intervijām. Izvēlētie brīvprātīgā darba pretendenti piedalīsies divu dienu mācību procesā.

  Kontaktpersonas:

  • Inna Grineviča - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas sociālā fonda projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Brīvā laika un postpenitenciārā atbalsta bloka vadītāja. Tālrunis: 29514340