PROJEKTA SAGATAVOŠANA DZIMUMNOZIEDZNIEKU UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪŠANAI

Finansēšanas līguma identifikācijas Nr. 2007.PSF/7-6/27

Finansējuma saņēmējs: Valsts probācijas dienests

Reģ. Nr. 90001625082

Informācija par projektu

            Šī projekta rezultātā tiks sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātajā projektu konkursā jomā "Tieslietas". Projekts, kas tiks sagatavots, būs vērsts uz sistēmas darbam ar dzimumnoziedzniekiem Latvijā pilnveidošanu, lai ierobežotu dzimumnoziegumu izdarīšanu. Sagatavojamā projekta ietvaros plānots attīstīt četrus darba ar dzimumnoziegumiem virzienus:

1)      profilakses pasākumu attīstīšana, sabiedrības izglītošana un iesaistīšana dzimumnoziedzības ierobežošanā;

2)      sodu politikas pilnveidošana;

3)      dzimumnoziedznieku uzraudzības un sociālās uzvedības korekcijas prakses uzlabošana;

4)      starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana.

            Šī projekta ietvaros, lai varētu sagatavot augstāk minētā projekta pieteikumu,  ir  plānots iepazīties ar Lielbritānijas un Norvēģijas pieredzi darbā ar dzimumnoziedzniekiem  un izvērtēt pozitīvās pieredzes ieviešanas iespējas Latvijā, īpaši koncentrējoties uz piemērotu dzimumnoziedzniekiem paredzētu sociālās uzvedības korekcijas programmu identificēšanu. Tāpat darbības ietvaros tiks apzināti iespējamie sadarbības partneri Lielbritānijā, Norvēģijā un Latvijā un noslēgti līgumi par sadarbību veidojamajā projektā.

Projekta norises laiks: no 2008.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim.