Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – saturs ir līdzīgs kriminālsodam – sabiedriskais darbs, jo arī šajā gadījumā bērns bez atlīdzības no mācībām un darba brīvajā laikā veic sabiedrībai noderīgu darbu. Ņemot vērā, ka audzinoša rakstura piespiedu līdzekli - sabiedriskais darbs – var piemērot bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem, tad uz šo kategoriju attiecas virkne prasību, kas saistītas ar nodarbināšanas ierobežojumiem darba drošības un aizsardzības jomā. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi valstij paredz iespēju alternatīvā veidā (ārpus krimināltiesību sistēmas) reaģēt uz bērnu likumpārkāpumiem. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu mērķis ir orientēt bērnu uz sabiedrības interesēm atbilstošām vērtībām, palīdzot viņam atturēties no pretlikumīgām darbībām, kā arī integrēt sabiedrībā bērnu ar sociālās uzvedības novirzēm.

Ja jūs godprātīgi un apzinīgi pildīsiet sabiedriskā darba noteikumus un neizdarīsiet jaunus likumpārkāpumus, Valsts probācijas dienests var iesniegt tiesai motivētu rakstveida priekšlikumu par sabiedriskā darba ilguma samazināšanu. (Likums "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", 32. pants.) (Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumi Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi", 62. punkts.)