Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – saturs ir līdzīgs kriminālsodam – piespiedu darbs, jo arī šajā gadījumā bērns bez atlīdzības no mācībām un darba brīvajā laikā veic sabiedrībai noderīgu darbu. Ņemot vērā, ka audzinoša rakstura piespiedu līdzekli - sabiedriskais darbs – var piemērot bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem, tad uz šo kategoriju attiecas virkne prasību, kas saistītas ar nodarbināšanas ierobežojumiem darba drošības un aizsardzības jomā. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi valstij paredz iespēju alternatīvā veidā (ārpus krimināltiesību sistēmas) reaģēt uz bērnu likumpārkāpumiem. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu mērķis ir orientēt bērnu uz sabiedrības interesēm atbilstošām vērtībām, palīdzot viņam atturēties no pretlikumīgām darbībām, kā arī integrēt sabiedrībā bērnu ar sociālās uzvedības novirzēm.

  • izskaidros sabiedriskā darba izpildes nosacījumus un kārtību; 
  • izvēlēsies atbilstošāko darba devēju sabiedriskā darba izpildei; 
  • sagatavos norīkojumu un darba grafiku sabiedriskā darba veikšanai; 
  • ierīkos sabiedriskā darba izpildes vietā.

 

PAPILDUS:

Ja persona neierodas pieteikties sabiedriskā darba izpildei vai pārkāpj sabiedriskā darba izpildes nosacījumus un kartību, un neinformē par attaisnojošiem iemesliem, sabiedriskā darba piemērotais ilgums var tikt palielināts vai aizstāts ar stingrāku audzinoša rakstura piespiedu līdzekli (Ministra kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.711 48.punkts, likuma Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 32.panta otrā daļa).

Ja persona godprātīgi un apzinīgi pilda sabiedrisko darbu un neizdara jaunus likumpārkāpumus, Valsts probācijas dienesta amatpersona var vērsties tiesā ar priekšlikumu par sabiedriskā darba piemērošanas ilguma samazināšanu (Ministra kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.711 62.punkts; likuma Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 32.panta pirmā daļa).