Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  23.08.2023.
  ESF
  Projekta nosaukums  Investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms" Mērķis Esošo E-lietas…
  Statuss:
  Plānots
  09.08.2023.
  Projekta mērķis: pieredzes un zināšanu apmaiņa starp valsts pārvaldes iestādēm, kā arī sadarbības veicināšana starp projektā iesaistītajām institūcijām no Somijas, Norvēģijas un Latvijas. Vizīšu laikā tiks aplūkotas vairākas tēmas par probācijas un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.08.2023.
  Projekta mērķis: Projekta mērķis ir palielināt jauniešu un jaunatnes speciālistu izpratni par veselīgām attiecībām un attīstīt proaktīvu attieksmi, laicīgi identificējot, izprotot un novēršot likumpārkāpumu risku. Partnerorganizācijas vieno…
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.11.2020.
  ESF
  Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". Projekta mērķis ir sniegt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.11.2020.
  ESF
  Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, 2016.gada 9.decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un uzsāk projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  23.05.2018.
    2018. gada aprīlī  Valsts probācijas dienests ir uzsācis īstenot Eiropas Reģionālas attīstības fonda  Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide,…