Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.01.2024.
  No 2023.gada 1.jūnija līdz 30.oktobrim Valsts probācijas dienests īsteno Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu konkursa projektu "Vērtīga kopābūšana", ko atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Projekta …
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.01.2024.
  ESF
  2023. gada 12. decembrī Valsts probācijas dienests (turpmāk - Dienests) ir parakstījis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 4.3…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.10.2023.
  2023.gada augustā Valsts probācijas dienests pieteicās Ārlietu ministrijas izsludinātajam 2023. gada granta projektu konkursam “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” un saņēma līdzfinansējumu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  23.08.2023.
  ESF
  Projekta nosaukums  Investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekts Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms" Mērķis Esošo E-lietas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.08.2023.
  Projekta mērķis: pieredzes un zināšanu apmaiņa starp valsts pārvaldes iestādēm, kā arī sadarbības veicināšana starp projektā iesaistītajām institūcijām no Somijas, Norvēģijas un Latvijas. Vizīšu laikā tiks aplūkotas vairākas tēmas par probācijas un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.08.2023.
  Projekta mērķis: Projekta mērķis ir palielināt jauniešu un jaunatnes speciālistu izpratni par veselīgām attiecībām un attīstīt proaktīvu attieksmi, laicīgi identificējot, izprotot un novēršot likumpārkāpumu risku. Partnerorganizācijas vieno…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.11.2020.
  ESF
  Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". Projekta mērķis ir sniegt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.11.2020.
  ESF
  Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, 2016.gada 9.decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un uzsāk projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  23.05.2018.
    2018. gada aprīlī  Valsts probācijas dienests ir uzsācis īstenot Eiropas Reģionālas attīstības fonda  Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide,…