Statuss:
Īstenošanā
Jaunieši iet pa ielu, skats no muguras

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir palielināt jauniešu un jaunatnes speciālistu izpratni par veselīgām attiecībām un attīstīt proaktīvu attieksmi, laicīgi identificējot, izprotot un novēršot likumpārkāpumu risku. Partnerorganizācijas vieno mērķis mazināt to likumpārkāpumus izdarījušu jauniešu sociālo atstumtību, mazināt jauna likumpārkāpumu risku un sekmēt viņu saskarsmes spējas ar citiem cilvēkiem, zināšanas un ticību saviem spēkiem. Tādējādi projekta mērķi atbilst “Erasmus+” prioritātei: iekļaušana un daudzveidība.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Izstrādāti un izmēģināti jauniešiem (vecumā no 21 līdz 30 gadiem) paredzētas 30 neformālās izglītības metodes, kas veicinātu gados jaunu notiesāto personu (21 – 30 gadu vecumā) sociālo integrāciju, izglītojot, izprotot negatīvās bērnības pieredzes (Adverse Childhood Experiences - ACE), mazinot atkarības un vardarbīgu uzvedību. Metožu izstrādes laikā tiek apskatītas tādas tēmas kā vardarbība, atkarību izraisošu vielu lietošana un cilvēktiesības.

Projektu konkurss: Erasmus+ sadarbības partnerības KA2 projektu konkurss

Projekta īstenošanas periods: MM.2022 līdz MM.2024. Projekta īstenošanas noslēgšana plānota 2024.gada sākumā.

Vadošais partneris: Rumānijas nevalstiskā organizācija “Asociatia idei si proiecte pentru tineri activi”

Projekta sadarbības partneri:

  • Valsts probācijas dienests;
  • Spānijas nevalstiskā organizācija “RED EUROPEA LOS JOVENES IMPORTAN AHORA”

Papildu informācijai par projektu iespējams uzzināt sazinoties ar Valsts probācijas dienesta Darbības analīzes un attīstības departamenta projektu vadītāju Aleksandru Vansoviču, e-pasts: Aleksandra.Vansovica@vpd.gov.lv, tel. +37120254995.

 

Projekta aktualitātes:

Aicinam sekot projekta aktualitātēm Valsts probācijas dienesta Facebook kontā