Projekta ietvaros plānota Latvijas probācijas dienesta darbinieku prakse Igaunijas un Nīderlandes probācijas dienestos. Tas sniegs iespēju palielināt probācijas dienesta darbinieku kompetenci. Projekta mērķis ir sniegt Latvijas probācijas darbiniekiem pilnīgu ieskatu ārvalstu kolēģu darbā, smelties idejas jaunām darba metodēm, īpaši jau darbā ar nepilngadīgajiem.

Projekta ietvaros ir paredzēts, ka prakses laikā iegūtā informācija tiks sniegta Latvijas probācijas dienesta darbiniekiem. Projektu realizē Valsts probācijas dienesta Tukuma teritoriālā struktūrvienība.

Projekta norise - no 2005.gada 1. maija līdz 2006.gada 1. maijam.

Projekta finansējums - 3400 Eiro.