Anotācija 

2013.gada 1.aprīlī stājās spēkā 2012.gada 13.decembra likums ,,Grozījumi Krimināllikumā”, kas būtiski ietekmēja sodu piemērošanu un izpildi. Kā arī mainījušas probācijas klientu plūsmu dažādu dienesta funkciju ietvaros. Tāpēc tika īstenots pētījums, kura mērķi ir: (1) raksturot pēc probācijas funkcijām dažādās probācijas klientu mērķgrupas un noskaidrot strukturālās izmaiņas šajās grupās (cik līdzīgi vai atšķirīgi ir probācijas klientu dažādās mērķgrupas pirms un pēc 2012.gada 13.decembra likuma ,,Grozījumi Krimināllikumā” spēkā stāšanās); (2) salīdzināt 2013. gada un 2016. gada probācijas klientu kohortu recidīva rādītājus.

Pētījumā kopumā tika iekļauti 4570 probācijas klienti no dažādām funkcijām – nosacīti atbrīvotie no kriminālatbildības, nosacīti notiesātie, nosacīti pirms termiņa atbrīvotie no ieslodzījuma, ar piespiedu darbiem notiesātie, ar papildsodu – probācijas uzraudzība – sodītie un probācijas klienti, kam piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – sabiedriskie darbi. Strukturālas pārmaiņas izpaužas tajā, ka 2016. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu ir pieaudzis ar piespiedu darbiem un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu skaits, bet samazinājies nosacīti notiesāto, pirmstermiņa atbrīvoto personu skaits un nepilngadīgo skaits kam piemēroti sabiedriskie darbi. 2016. gada probācijas klientu grupā ir augstāki recidīva rādītāji un tas ir saistīts ar recidīva rādītāju atšķirībām probācijas klientiem, kuri notiesāti ar piespiedu darbiem - 2013. gadā, jauns kriminālprocess pirmajā gada laikā ir ierosināts 21,49%, bet 2016 gada izlasē jaunu kriminālprocesu pirmā gada laikā ierosināja 31,09% ar piespiedu darbu notiesātajiem. Pārējās probācijas klientu grupās recidīva rādītāju atšķirības netika konstatētas. Augstākos recidīva rādītājus uzrāda ar papildsodu – probācijas uzraudzība – notiesātie, kuri atradušies ieslodzījumā. Ar šo papildsodu notiesāto probācijas klientu grupai, kuri atradušies ieslodzījumā, recidīva rādītāji bija vairāk kā divas reizes augstāki kā jebkurai citai probācijas klientu grupai - 67,1% šīs grupas probācijas klientu jauns kriminālprocess ir ierosināts pirmā gada laikā. Vēl viens pētījuma konstatējums ir augstais nepilngadīgo un jauniešu īpatsvars tajā probācijas klientu grupā, kas atkārtoti izdara jaunus noziedzīgus nodarījumus, tai skaitā ar vardarbību saistītus noziedzīgus nodarījumus – pusi no noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai tās piedraudējumu un vairāk kā pusi no recidīva mērīšanas periodā izdarītajiem dzimumnoziegumiem izdarīja probācijas klienti, kas probācijas sistēmā nonāca būdami 25 gadus veci vai jaunāki.

Kopumā pētījums norāda uz nepieciešamību veicināt un stiprināt tādu sodu piemērošana, kas paredz korekcijas un atbalsta pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgo un jauniešu mērķgrupām un ar papildsodu – probācijas uzraudzība – sodītām personām, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma.