Padomes priekšsēdētājs:

Padomes priekšsēdētāja vietniece:

Ilona Linde - Valsts probācijas dienesta vadītāja vietniece funkciju jautājumos

Padomes locekļi:

Ingūna

Amoliņa

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese

Uldis

Zemzars

Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas jurists

Andris

Zellis     

Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks, pulkvedis

Kristīne

Ķipēna

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja

Vineta

Reitere           

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos

Māris

Stivrenieks

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietnieks, pulkvedis

Jānis

Šults

Biedrības "Resocializācijas un Integrācijas Asociācija" biedrs Attīstības fonda “Celies” valdes loceklis