Pētījuma gaitā sagatavoti priekšlikumi par tiesību bāzes, kas reglamentē nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas, pilnveidošanu, kā arī izstrādātas rekomendācijas Valsts aprobācijas dienestam par darba organizēšanu ar nosacīti pirmstermiņa atbrīvotajām personām. Pētījuma gaitā ir veikta atbilstošo tiesību normu analīze, sagatavoti un apkopoti dati par atbilstošo praksi Latvijā, apkopota informācija par nosacīti pirmstermiņa atbrīvoto personu uzraudzību. Pētījuma ietvaros analizēta arī ārvalstu prakse nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas organizēšanā.