Attīstot pastāvošo krimināltiesību sistēmu, jāpievērš uzmanība alternatīviem risinājumiem, kas varētu pasargāt sabiedrību no noziedzīgiem nodarījumiem. Pētījuma gaitā analizēta izlīguma piemērošana Latvijas Kriminālprocesā - analizēti statistikas dati, lai iegūtu krimināllietu virzītāju viedokli par mediāciju un tās piemērošanas perspektīvu, organizēta prokuroru un policijas pārvalžu pirmstiesas izmeklēšanas nodaļu darbinieku aptauja. Pētījuma rezultātā formulēti priekšlikumi un rekomendācijas, kuru īstenošana varētu palīdzēt mediācijas ieviešanai Latvijas Kriminālprocesā.