Kvalitatīvais pētījums:
"Sabiedriskā darba mērķa grupā rezultātu pārskats" , Rīga, 2006.gads


Pētījuma mērķis:
* Gūt sabiedrisko darbu kā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa efektivitātes novērtējumu mērķa grupas skatījumā;
* Novērtēt mērķa grupas apmierinātību ar Valsts probācijas dienesta darbību;
* Novērtēt sadarbību ar atsevišķiem darba devējiem.

Galvenie pētāmie jautājumi:
* Kā tiek vērtēts sabiedriskais darbs kā audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis?
* Kā uzlabot sabiedriskā darba kā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa un kā preventīvā pasākuma efektivitāti?
* Kāds ir Valsts probācijas dienesta tēls un loma mērķa grupas skatījumā?
* Kā veidojusies sadarbība ar darba devējiem un kā tiek uztverti dažādi darba devēji sabiedrisko darbu izpildes laikā?

Mērķa grupa:
Nepilngadīgie, kuriem ir piespriests sabiedriskais darbs.

Pētījuma ietvaros 2006.gada jūlija un augusta mēnešos tika intervēti 20 nepilngadīgie likumpārkāpēji četros Latvijas reģionos - Rīgas rajonā, Kurzemē, Vidzemē un Latgalē.

Galvenie secinājumi:
Valsts probācijas dienests kā valsts iestāde, kura rūpējas par sabiedrisko drošību, jauniešu ikdienas dzīvē nav tik labi zināma kā, piemēram, polocija. Par sis iestādes eksistenci un darbību vairums pētījuma dalībnieku uzzināja tikai tad, kad tiesa pašiem bija piespiedusi audzinoša rakstura piespiedu līdzekli - sabiedriskais darbs-, kura izpildi nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem bija jāveic VPD uzraudzībā.

Ieteikumi:

Lai nepieciešamā informācija nonāktu līdz mērķa grupai, bētu ieteicams izstrādāt un ieviest praksi, ka jauniešiem jau tiesas zālē vai vēlāk kopā ar rakstisko tiesas lēmumu tiek izsniegts VPD informatīvais buklets par sabiedrisko darbu.